mijn laatste woorden

Het zou mooi zijn wanneer mijn laatste woorden een ultieme afsluiting vormen van mijn leven. Een teken van liefde. De liefde van en voor het leven. Terugkijkend op mijn leven zie ik hoe de liefde altijd mijn gids is geweest op mijn zoektocht naar wie ik ben, naar andere mensen en naar het mens-zijn. Ik ervoer haar het sterkst in het hier en nu. Terugkijkend op mijn leven zou ik daarom willen zeggen: Het is voltooid, voltooid verleden tijd: Leve de tegenwoordige tijd!

Zie ook:
einde verhaal
dit is het