machtscyclus

Bij een maatschappelijke crisis groeit de behoefte aan een sterke leider. Iemand die zegt een oplossing te hebben en dit onderbouwt met een krachtige uitstraling. De leider die op deze manier aan de macht komt versterkt vervolgens zijn positie door gunsten te verlenen aan zijn volgelingen. Na deze fase wil de leider zijn macht niet meer kwijt. In de tweede fase verdedigt hij daarom zijn positie door tegenstanders met geweld te bestrijden en de volgelingen te belonen. Vaak zijn deze zich wel bewust van zijn gewelddadigheid maar vergoelijken hem. Ook zij willen hun positie en welvaart niet kwijt. In de derde fase escaleert het geweld en gaan ook de volgelingen in het geweld ten onder wanneer er twijfel ontstaat over hun trouw.

Zie ook: charisma