lone wolves

In onze poging anderen te overtuigen doorlopen we vaak drie fases. In de eerste fase maken we gebruik van rationele argumenten. In de tweede fase van krachtige emotionele termen en non-verbale signalen. In de derde fase proberen we met geweld de ander te overtuigen. Bijvoorbeeld door iets stuk te gooien of door de ander lichamelijk of geestelijk pijn te doen.

Of het zover komt is voor een belangrijk deel afhankelijk van het vermogen van de ander om zich open te stellen voor wat je hem wilt vertellen. In het politieke en religieuze debat is dit vermogen vaak ver te zoeken. Als eenling kun je op dat moment steun zoeken bij medestanders, je neerleggen bij de situatie of je wordt een eenzame strijder, een lone wolf. Je probeert met geweld de ander te overtuigen.

Wil je weten of de lone wolf ook in jou huist, stel jezelf dan de volgende vraag: Je woont in nazi Duitsland voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Iedereen is lyrisch over Hitler. Jij bent helderziend en overtuigd van je voorspellende gaven. Je voorziet het bloedbad dat hij zal aanrichten. Er is niemand die naar je luistert. Je hebt een pistool en de kans om Hitler neer te schieten. Wat doe je?

Zie ook:
radicalisering
verklaring