Categorie: zorgen

Het is de aard van de mens om voor iets of iemand te willen zorgen ‘te beschermen, onderhouden en laten groeien’. Als gevolg daarvan maken we ons ook zorgen, voelen ons ongerust over zaken waar we wel en waar we geen grip op hebben. Lees eerst de column een feit.

Zie ook de categorie zorgzaam.

waar ik me zorgen over maak

Weet je waar ik me zorgen over maak? Over de escalatie van geweld. De meeste mensen hebben grip op hun leven doordat ze zich laten leiden door sociale normen en waarden. Wanneer deze door maatschappelijke onzekerheid verdwijnen groeit de kans dat ze grip proberen te krijgen via geweld. In eerste instantie zullen ze zich verbaal verzetten tegen alles wat zeker lijkt voor anderen maar hen niet meer overtuigt. De kracht die ze daarbij ervaren wekt het verlangen op naar meer. Door zich samen met geestverwanten te verzetten en het verzet te voorzien van een verklaring, groeit de gemeenschappelijke kracht die maakt dat ze zich superieur gaan voelen. Verheven boven anderen menen ze vervolgens geweld te mogen gebruiken om de groep te beschermen en te versterken. Dit roept bij sommigen het verlangen op naar de kick van het geweld, de ‘thrill to kill’.

meditatief

Door de ziekte van Parkinson ben ik soms zonder enige aanleiding emotioneel of gespannen. Wanneer dit gebeurt weet ik dat de emoties en spanningen die vrij komen zouden kunnen escaleren. Ze zoeken houvast in kleine dagelijkse zorgen die daardoor grote beklemmende zorgen kunnen worden. Om dit te voorkomen probeer ik rustig te blijven en de emoties, spanningen en dagelijkse zorgen los te laten. Terwijl ik dit schrijf lach ik om mezelf. Ik heb nooit willen mediteren. Ik wilde me niet onttrekken aan het dagelijks leven maar er juist middenin staan. Ik sta nu met beide benen in de dagelijkse realiteit van mijn ziekte waar ik meditatief mee om blijk te gaan.

Zie ook: meditatief proces

een feit

Zorgen maak je jezelf over zaken waar je geen grip op hebt maar waar je grip op zou willen hebben of waar je grip op denkt te moeten hebben. Dit leidt tot de volgende conclusie: Je hoeft je geen zorgen te maken over zaken waar je grip op hebt want die heb je in de hand en zaken waar je geen grip op hebt zijn feiten die je zult moeten leren accepteren. Ik heb geen grip op mijn ziekte. Mijn ziekte is een feit waarmee ik moet leren leven. De constatering van deze feitelijkheid helpt mij om mijn zorgen los te laten en te genieten van het nu waarvan ik, door feitelijke ervaring, weet dat het betrekkelijk is.

Zie ook:
niet de feiten maar ..
het is zoals het is, het is goed zo
mijn werkelijkheid
dominostenen

rustiger aan doen

Ik heb in mijn leven altijd gedaan wat aansloot bij mijn diepste overtuigingen en gevoelens. Het wordt echter fysiek steeds zwaarder om te voldoen aan de eisen die ik mezelf daarbij stel. Mijn lichaam leert steeds beter nee te zeggen tegen wat mijn geest van haar verlangt. Wil mijn geest nog iets bereiken dan zal zij moeten leren omgaan met de mogelijkheden van mijn lichaam. Ze zal moeten leren het rustiger aan te doen. Gelukkig heb ik ontdekt dat in de rust nieuwe deuren voor me opengaan.

zorgeloos heden

Verlangend het hier en nu te ervaren zoeken we vergetelheid in activiteiten als: eten en werken. Proberen daarin onze zorgen over verleden en toekomst kwijt te raken. Even de vreugde te ervaren van een zorgeloos heden. Doordat we denken dat dit afhankelijk is van de dingen die we doen drijven we af van het hier en nu. Raken verstrikt in zorgen over verleden en toekomst.

Zie ook: zorgeloos

zorgeloos

De betekenis van het woord zorg is ‘toewijding, ongerustheid, ziekte’. Zorgen eisen mijn volledige aandacht op en maken me onrustig en ziek. Over het algemeen maak ik me zorgen over zaken waar ik geen grip op heb en die zich afspelen in mijn verleden en in een denkbeeldige toekomst, zoals: het verloop van een ziekte, bedrog waar ik slachtoffer van ben geworden of werkzaamheden waarbij ik afhankelijk ben van anderen. Het liefst maak ik een einde aan deze zorgen. Terwijl ik dit zeg besef ik dat ook deze wens een zorg is. Door een einde te willen maken aan mijn zorgen probeer ik grip te krijgen op een ongrijpbare toekomst. Het is beter om me te richten op een zorgeloos heden.

Zie ook: gadeslaan