Categorie: lichaam

Je lichaam, nu eens een lust en dan weer een last.

Zie ook de categorie onze hersenen.

ontstaan en groei van de vrije wil

Er zijn drie factoren die bepalen wie je bent en wat je doet: genetische aanleg (zoals introvert of extravert), omgeving (zoals opvoeding en cultuur) en vrije wil. Veel neurobiologen denken dat de vrije wil niet bestaat. Volgens hen zijn de keuzes die we maken te herleiden naar aanleg en omgeving. Zelf denk ik dat ieder mens in potentie een vrije wil heeft maar dat maar weinig mensen er maximaal gebruik van maken. De vrije wil groeit in de prefrontale cortex waar je besluiten neemt op grond van een rationele weging van neurobiologische processen en informatie uit de omgeving. In plaats van de zelfreflectie en zelfkritiek die hiervoor nodig is kiezen de meeste mensen voor een minder inspannende weg. Zij laten zich instinctief leiden door de neurobiologische processen in hun hersenen en door hun omgeving.

Zie ook:
spiritualiteit en de hersenen
zelfbewustzijn
cogito ergo sum
entropie en homeostase

vertrouw nou maar

‘Vertrouw nou maar dat het goed komt.’ is een advies dat me regelmatig in mijn leven is gegeven. Bijvoorbeeld wanneer ik het gevoel had dat er niet goed over een technische klus was nagedacht. De eerste keer dat ik me overgaf aan dit advies was toen een aannemer zei ‘Dat lossen de jongens straks in het werk wel op.’ Gisteren drong dit advies pas echt tot me door toen ik nadacht over een klus die ik vandaag zou gaan doen. Ik merkte dat ik me zorgen maakte. Ik stond stil bij de spanning die dit veroorzaakte en hoorde mezelf denken ‘Vertrouw nou maar dat het goed komt. De problemen los je in het werk wel op.’ Nu ik hieraan terugdenk besef ik dat mijn vertrouwen in de loop van de jaren is geëvolueerd van ‘Het lost zich in het werk wel op.’ naar ‘Het komt wel goed.’

Zie ook:
vertrouwen
vertrouwen op kennis en ervaring

dissonanten en consonanten

Veel mensen hebben hun leven doordrenkt met woede, haat, hebzucht, macht en/of genot. Hoe meer ik me in deze gevoelens verdiep, hoe meer ik me bewust word van de machtswellustelingen en roofdieren onder ons. Maatschappelijk veroordeel ik hen. Spiritueel wekken ze een gevoel van betrekkelijkheid in me op. Voor mij is ieder mens een bijzondere compositie van gevoelens. Zelfs wanneer een compositie uit dissonanten bestaat. De negatieve waarde die ik aan dissonanten verbind is namelijk betrekkelijk. Zij wordt bepaald door mijn waardering voor consonanten als harmonie, passie en tederheid. Door me open te stellen voor dissonanten en consonanten word ik me bewust van de dynamiek van de schepping, haar verscheidenheid en veranderlijkheid.

Zie ook:
cognitieve dissonantie
de harmonie van de ziel
valse klanken
bijzonder
passie
teder

overprikkeling

Door de ziekte van Parkinson neemt de hoeveelheid dopamine in mijn hersenen af. Het medicijn Levodopa vult dit aan maar heeft niet de flexibiliteit van de natuurlijke afgifte van dopamine. Hierdoor ontstaat er regelmatig een tekort. Als er een tekort is merk ik dit doordat ik bijvoorbeeld last krijg van overprikkeling. Ik kan dan de prikkels die op me afkomen niet goed verwerken. Dit kan al gebeuren wanneer de omstandigheden veranderen, zoals bij een bezoek. De tremor in mijn kaak en hand wordt dan sterker, ik krijg een droge mond, voel me hondsmoe en heb moeite om een gesprek aan te knopen. Communicatie is op zo’n moment überhaupt moeilijk omdat ik door de ziekte steeds meer een maskergelaat krijg en boos overkom. Op het moment dat ik overprikkeld ben ontstaat er bovendien een druk in mijn hoofd waardoor ik het gevoel krijg de grip op mezelf kwijt te raken. Deze druk kun je het best vergelijken met wat er met jezelf gebeurt wanneer je geconcentreerd bezig bent en iemand stoort je: Je stopt met wat je aan het doen bent, probeert je concentratie vast te houden, hoopt dat de ander vertrekt maar zegt dat niet. De druk die je dan ervaart voel ik wanneer ik in een andere omgeving kom of wanneer de omstandigheden veranderen. Bekenden weten dit en laten me dan even met rust zodat ik kan acclimatiseren. Zij weten dat ik niet apathisch ben ‘lusteloos, onverschillig, ongevoelig, ongeïnteresseerd’ maar dat ik last heb van mijn ziekte.

Zie ook:
off moment
informatievloedgolf

berusting

Voor hoeveel mensen zal het woord berusting de volgende betekenis hebben? ‘Niets aan te doen, het is zoals het is, het is goed zo.’ Zullen zij de spirituele betekenis herkennen die erin besloten ligt?

Zie ook:
een feit
betekenis overgave
het is zoals het is
het is zoals het is, het is goed zo
het moest zo zijn
Chinese lankmoedigheid
een leven van hard werken
Job

off moment

De afname van de natuurlijke dopamine productie bij de ziekte van Parkinson wordt gecompenseerd met levodopa, een dopamine vervanger. Waar de dosering bij de natuurlijke productie automatisch verloopt moet levodopa steeds worden aangepast. Dit gebeurt op grond van de klachten die de patiënt meldt. Dit is lastig omdat er een grote diversiteit aan klachten bestaat en omdat iedere patiënt een eigen mix van klachten heeft waar hij niet altijd continu last van heeft. Het moment waarop blijkt dat de medicatie niet goed is afgesteld wordt een off moment genoemd. Mijn off momenten vonden de laatste tijd vooral ’s avonds plaats. Mijn benen werden extreem onrustig. Op grond daarvan is de medicatie aangepast. Dit was niet de enige klacht. Tijdens een off moment voelde ik me ook vaak gestrest, besluiteloos en paniekerig. Ik moest vaker naar het toilet, kon moeilijk in slaap komen, sliep onrustig en werd ’s nachts soms badend in het zweet wakker.

Zie ook: overprikkeling

mijn gevoel zegt me ..

Hoe vaak heb ik niet gehoord ‘Mijn gevoel zegt me ..’ Onzin , je gevoel zegt niets. Je gevoel doet iets. Het wekt een reactie op in je lichaam en geest waarna je deze reactie verstandelijk interpreteert. In dit traject zitten twee moeilijke fasen. Je zult je bewust moeten zijn van wat het gevoel met je lichaam en geest doet en je zult kritisch moeten zijn op hoe je dit verstandelijk interpreteert. De meeste mensen die zeggen ‘Mijn gevoel zegt me ..’ missen deze zelfreflectie en zelfkritiek. Zij gaan er blind van uit dat een onprettig gevoel dient te worden gevolgd door een negatieve beslissing en een prettig gevoel door een positieve beslissing. Hierdoor worden ze de volgers van populisten en dictators, worden steeds weer verliefd op de verkeerde partner, raken verslaafd aan genotsmiddelen enz.

Zie ook:
intuïtie
eigenwijs
volgers
geboren volgers
spiritualiteit en de hersenen