leven in geleende tijd

Hoe vaak gebruik je niet een uitdrukking zonder deze echt te begrijpen. Voor mij was dat tot voor kort de uitdrukking: leven in geleende tijd. Meestal wordt deze uitdrukking gebruikt door mensen die een ernstige ziekte hebben overleefd en het gevoel hebben dat hun leven eigenlijk voorbij had moeten zijn, dat ze extra tijd hebben geleend. Voor iedereen geldt dat je de tijd van leven in tijdelijke bruikleen hebt. Je zult de geleende tijd moeten teruggeven aan de tijd. Het doel van de mens is immers een andere dan dat van de tijd, ons doel is tijdloos.

Zie ook: bestemming