impressie

Het woord impressie gebruiken we meestal voor een algemeen beeld van iets. Impressies zijn vrijblijvend. We nemen ze niet serieus, onderzoeken ze niet tot op de bodem. Hierdoor krijgen ze de ruimte om te escaleren. Het worden starre standpunten en oordelen zonder beweging of nuance. Eigenlijk zegt het woord impressie het al, imprimere: indrukken, inprenten.