huwelijksmix

Een goed huwelijk kent drie fases: verliefdheid, doel en stilte. Samen vormen ze de huwelijksmix. De overgang tussen de fases verloopt niet altijd even soepel.

In de eerste fase ligt het accent bij de verliefdheid. De hormonen spelen in deze fase een belangrijke rol. Zij verkokeren de blik: `liefde maakt blind`, Daarnaast prikkelen ze de genotscentra in de hersenen waardoor de band tussen de geliefden wordt versterkt. Ze zijn echter ook verslavend. In plaats van over te gaan naar de volgende fase gaan sommigen dan ook op zoek naar een nieuwe verliefdheid.

In de tweede fase zetten de geliefden de hormonale krachten om in praktische doelen. Vanuit de evolutie is deze fase bedoeld om kinderen zekerheid en veiligheid te bieden. Het werk dat er mee gepaard gaat kan een tweede huwelijkscrisis veroorzaken. Dit zal niet zo snel gebeuren wanneer het werk een bijdrage levert aan het gemeenschappelijke doel, het gezin. Wanneer echter de inspanningen dit doel te boven gaan dan wordt het risico van een breuk groter.

De uitdaging in de derde fase ligt in het in stilte samen genieten. Soms is het probleem in deze fase dat één van de partners nog te sterk opgaat in de vorige fase. Ook kunnen de activiteiten die tot dan toe gezamenlijk werden ontplooid niet geschikt blijken voor de nieuwe situatie. Velen gaan in deze fase dan ook op zoek naar andere doelen en activiteiten. Het risico is dat deze een eigen leven gaan leiden, de stilte verdringen die mensen dichter bij elkaar brengt.

Zie ook:
huwelijksaanzoeken
de huwelijksreis
iemand die bij mij past