hoop of overgave

Staand op de grens van leven en dood kun je twee dingen doen. Hopen dat de toekomst iets zal brengen waarmee je het leven kunt verlengen of jezelf overgeven aan het hier en nu. Veel mensen kiezen voor het eerste. Zij beseffen niet dat hoop uitgesteld lijden is dat de weg barricadeert naar liefde, vreugde en vrijheid. Op de grens van leven en dood kun je ook de hoop loslaten en je overgeven aan het hier en nu, daar waar leven en dood elkaar ontmoeten in helder weten en voelen.

Zie ook: tussen hoop en verwachting