hoogmoed komt voor de val

‘Hoogmoed komt voor de val.’ Deze bijbelse uitdrukking heeft tot op de dag van vandaag invloed op een grote groep mensen. Het is het wapen waarmee opstanden binnen het protestantisme worden neergeslagen en onderdanigheid en nederigheid worden afgedwongen. Degenen die de uitdrukking gebruiken om anderen te onderdrukken gaan voorbij aan de positieve betekenis die het begrip hoogmoed kan hebben. Door naar het hoogste te streven ontdek je de grens van je moed en gemoed. Dit besef maakt nederig. Het zet je met beide voeten op de grond waar blijkt dat het hogere nooit is weg geweest. Helaas blijven veel mensen steken op de weg naar het hoogste. Zij voelen zich door hun plaats op de maatschappelijke ladder superieur aan anderen en denken het hoogste te hebben bereikt. Voor hen geldt: Hoogmoed komt voor de val.

Zie ook: moed