hier en nu

Alle gebeurtenissen in het leven vinden plaats in het hier en nu. Zodra een gebeurtenis heeft plaats gevonden gaat het denken aan de slag om deze te analyseren en te categoriseren. In dit proces wordt een waarde toegekend aan de gebeurtenis. Hierdoor kunnen we in de toekomst ons handelen er beter op afstemmen. Terwijl het denken bezig is een brug te bouwen tussen verleden en toekomst stromen echter de gebeurtenissen in het hier en nu aan ons voorbij. We hebben dit niet in de gaten omdat het denken haar beeld van het hier en nu, de optelsom van verleden en toekomst, op de brug projecteert. Je kunt je bevrijden van deze illusie door je denken los te laten en door zonder te oordelen te kijken hoe de stroom gebeurtenissen je passeert. In de vrede en stilte die daarop volgt eindigt het lijden dat was ontstaan door de splitsing van het hier en nu in een verleden en een toekomst.

Zie ook: duurzaam