het spirituele hart

niet de vorm maar de inhoud
niet de voorschriften maar de ervaring
niet het uiterlijk maar het innerlijk

ingebed in de innerlijke ervaring
schuilt het spirituele hart
dat innerlijk en uiterlijk met elkaar verbindt