heiligen

Heiligen zijn in de algemene beeldvorming mensen die door hun volmaaktheid onaantastbaar zijn. Er is geen kritiek op hen mogelijk. Ze voldoen aan een ideaalbeeld. Heiligen hebben echter ook hun beperkingen en gebreken. Zij zijn net als wij gebonden aan hun stoffelijk bestaan en op grond daarvan onderhevig aan kritiek. Wat hen onderscheidt van anderen is dat ze bewust in het leven staan. Zij concentreren zich vol overgave op wat op hun weg komt en ontdekken daardoor de zin van het leven. Sommige van hen vertalen dit in kennis of gedrag dat anderen inspireert. Deze geïnspireerde personen willen vaak alleen zien wat hen inspireert omdat het hun ideaalbeeld bevestigt dat ze voor zichzelf nastreven. Zij beseffen niet dat volmaaktheid niet zit in één ding maar in alle dingen, ook in de onvolmaaktheid van de heilige.

Zie ook:
ik ben die ik ben
mechanische liefde
het doel heiligt de middelen