heel zijn

In ieder mens schuilt een diep verlangen naar heel zijn. We willen een einde maken aan ons gevoel van leegte en eenzaamheid. De leegte proberen we te vullen met lichamelijke genoegens en geestelijke uitdagingen. De eenzaamheid proberen we te vullen met liefde. Velen zoeken daarvoor dwangmatig naar eenwording met hun partner. Hun liefde is claimend en hulpbehoevend. Het is een partnership in een maatschap. Een maatschap met wederzijdse rechten en plichten die het leven tijdelijk veraangenamen. Ze beseffen niet dat ware liefde niet heel hoeft te worden gemaakt. Ware liefde is heel. Je ontdekt haar door elkaar de ruimte te geven de heelheid te ervaren. Pas op het moment dat beiden heel zijn, vrij zijn in het hier en nu, openbaart zich de ware liefde tussen de ene en de andere mens.