goddelijke poort

Ik ben opgevoed met beelden van heiligen en goddelijke personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. ‘Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.’ Jaren geleden dacht ik dat ik de deur van de kerk achter me had dicht gedaan. Zij blijkt echter nog altijd op een kier open te staan. In mijn wanhoop heb ik wel eens geroepen: God, help me! Soms had ik het gevoel dat ik werd geholpen. Ik ben er ook van overtuigd dat de devotie waarmee sommigen bijvoorbeeld Maria vereren een goddelijke poort voor hen opent naar een spirituele wereld. Terwijl dit tot me doordringt besef ik dat poorten er niet alleen zijn om te worden geopend maar ook om er doorheen te gaan en verder te gaan. Dit geldt zelfs voor de goddelijke poort.

Zie ook:
Maria
Pietà
happy end
bidden