god of goddelijk

Is god een persoon of een kwaliteit? Zou je eigenlijk moeten spreken over goddelijk in plaats van over god? Goddelijk in de betekenis van: verrukkelijk, hemels, als van een god. Zelf spreek ik liever over goddelijk. Ik denk daarbij aan kwaliteiten die het leven goddelijk voor me maken, zoals: onthecht handelen, creëren, inleven, tederheid, mededogen, overgave, zien, weten, zijn ..