gescheiden levenswegen

Ieder van ons volgt een eigen levensweg. Het is daardoor onzeker of je tot aan het einde van je leven dezelfde route zult volgen als je partner. Dit betekent niet dat wanneer je een andere weg bewandelt er automatisch een scheiding zou moeten volgen. Het besef dat ‘alle wegen naar Rome leiden’, dat alle wegen op hetzelfde punt uitkomen maakt dat je kunt genieten van elkaars ervaringen. Het is dit delen van ervaringen dat maakt dat een relatie stand houdt. Het gaat mis wanneer de wisselwerking verdwijnt omdat er geen belangstelling meer is voor de weg die de ander volgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je denkt dat jouw weg de enige ware weg is of wanneer je jezelf verliest in dagelijkse werkzaamheden en genoegens.