geplet door de kudde

In strijd met alle films en verhalen waarin de held het wint van een groep tegenstanders is er één gevecht dat je altijd verliest: het gevecht met de kudde. Wanneer de groep groot genoeg is en in een stampede over je heen walst verlies je het als individu. Dit geldt niet alleen voor het fysieke gevecht. Iedere kudde heeft de kracht van een stoomwals in zich. Beschikt over wetten die de vrijheid van het individu beperken en over technologieën waarmee het individu in de gaten kan worden gehouden en gemanipuleerd. Ondanks heldhaftige pogingen van hackers en klokkenluiders om een halt toe te roepen aan deze stoomwals zul je er rekening mee moeten houden dat je het gevecht zult verliezen. De enige mogelijkheid om aan je lot te ontsnappen is door je afhankelijkheid van de kudde los te laten. Je voorkomt daarmee niet dat je wordt geplet. Er opent zich wel een wereld voor je waarin geen winst of verlies bestaat.