exhibitionisten

Soms is het jammer dat een woord zich verengt tot één betekenis. Neem exhibitionisme. In engere zin betekent het: seksueel opgewonden raken door het tonen van je geslachtsdelen. Oorspronkelijk had exhibitionisme een bredere betekenis. Het is verwant aan het Franse exhibition ‘uitstalling, demonstratie’. Wanneer je naar deze betekenis kijkt dan zijn er veel meer exhibitionisten dan je In eerste instantie zou denken. Bijvoorbeeld degenen die irritatie opwekken door de manier waarop ze zich op de voorgrond plaatsen. Terwijl je met iemand staat te praten komt een nieuwkomer voor je staan en neemt het gesprek over. Of iemand probeert met luide stem of met een totaal ander onderwerp de aandacht op zich te richten. Voor mij is dit even ziekelijk en schaamteloos gedrag als dat van de seksuele exhibitionist.

Zie ook: exhibitionisme