eenwording

In een relatie groei je steeds meer naar elkaar toe. In het begin word je hierbij vooral gevoed door je hormonen, later door gezamenlijke doelen ‘huisje, boompje, beestje’. De eenwording die hierdoor ontstaat laat zich teruglezen in allerlei kleine dingen, van hetzelfde merk fietsen tot de opvattingen die je met elkaar deelt. Nadat de gemeenschappelijke doelen zijn gerealiseerd blijven sommige partners steken in deze fase en worden eenheidsdenkers, eenheidsworsten. Anderen gaan onafhankelijk van elkaar op zoek naar eenwording met het leven zelf. Zij ontdekken dat de activiteiten die ze beiden ontplooien misschien dan wel verschillend zijn maar uiteindelijk tot hetzelfde besef van één zijn leiden.