dood spoor

Wij draven maar door. Volgen uitgesleten sporen van generaties voor ons en sporen die zijn ontstaan tijdens ons eigen leven. Uit gemakzucht, hebzucht, genotsdrang en machtswellust trekken we diepe sporen in onze gedachten, gevoelens en gedrag. Geven onszelf niet de tijd voor zelfreflectie en zelfkritiek. Staan alleen open voor mensen die bevestigen dat we op het goede spoor zitten. Rechtvaardigen ons met gedachten als: Zo ben ik nu eenmaal en je kunt jezelf toch niet veranderen. Zijn verbaasd en verontwaardigd wanneer het spoor dat we volgen een dood spoor blijkt te zijn.

Zie ook: ik ben die ik ben