delier

Delier is de angstige verwardheid en desoriëntatie die kan ontstaan na een operatie of als ontwenningsverschijnsel van medicijnen, alcohol en drugs. Veel mensen kennen een delier van het ijlen toen ze als jong kind hoge koorts hadden. Een delier kan ook ontstaan in situaties waar je niet leeft maar wordt geleefd zoals in sektes. In deze situaties is een delier een sluipend proces. Doordat prikkels uit de buitenwereld ontbreken ga je dolen in je geest. Dit kan zo verwarrend zijn dat je verkrampt raakt door angst. Met starre regels en dreigementen probeert de sekte je vervolgens in toom te houden. Wanneer je jezelf van de angst wilt bevrijden ga dan op zoek naar de kracht in jezelf, niet bij een ander.

Zie ook:
spirituele gevaren6
scientology