delier

Delier is de angstige verwardheid en desoriëntatie die kan ontstaan na een operatie of als ontwenningsverschijnsel van medicijnen, alcohol en drugs. Veel mensen kennen een delier van het ijlen toen ze als jong kind hoge koorts hadden. Een delier kan ook ontstaan wanneer je niet leeft maar geleefd wordt zoals in sektes. In deze situaties is een delier een sluipend proces. Doordat in een sekte prikkels uit de buitenwereld ontbreken ga je dolen in je geest. Dit kan zo verwarrend zijn dat je verkrampt raakt door angst. Met starre regels en dreigementen probeert de sekte je vervolgens in toom te houden. Wanneer je jezelf van deze angst wilt bevrijden ga dan op zoek naar de kracht in jezelf, niet bij de sekte.

Zie ook:
spirituele gevaren
scientology