de zandloper

In het boek La Divina Commedia neemt Dante de lezer mee op een tocht naar de hel en naar de hemel. Beide routes worden beschreven als spiraalachtige trechters die wat betreft de hel naar beneden gaat en in het middelpunt van de aarde eindigt en die wat betreft de hemel cirkelend naar boven gaat en eindigt in een hemels paradijs. Dit beeld van twee trechters die met de grote opening tegen elkaar aanliggen is tekenend voor de traditionele christelijke opvatting dat de aarde een platte schijf is waar je een keuze dient te maken tussen goed en kwaad. Ik draai de trechters liever om en zie het leven als een zandloper waar goed en kwaad elkaar in een ondeelbaar moment ontmoeten. Door te kiezen voor het goede en je af te zetten tegen het kwade mis je dit moment waarop alles zich met elkaar verbonden weet.

Zie ook:
de hals van de zandloper
je eigen graf graven