de menselijke zandkorrel

Er bestaan grote verschillen tussen mensen. Deze verdwijnen wanneer je in plaats van naar de individuele mens, naar de mensheid kijkt. Hoe afkeurenswaardig of bewonderenswaardig iemand ook is, zijn beeld verdwijnt, zoals de zandkorrel opgaat in het strand.