cultuur relativisme

Cultuur is de verzamelterm voor alles wat we met elkaar delen aan gedachten, gevoelens en gedrag. Cultuur wordt je met de paplepel ingegoten, ze vormt je identiteit. Alleen wanneer je onbevooroordeeld naar jezelf kijkt, krijg je inzicht in de wonderbaarlijke vorming van deze identiteit. Ze blijkt niet alleen te zijn gevormd door het land waarin je woont, de taal, geschiedenis, economie, politiek en godsdienst. Ze is ook gevormd door het gezin waarin je bent opgevoed, de emotionele erfenis en gedragspatronen binnen het gezin. Wanneer je jezelf openstelt voor al deze verschillende invloeden ontdek je de betrekkelijkheid van je identiteit. Dit inzicht reikt verder dan dat van de kosmopoliet die reizend tussen culturen zich overgeeft aan schuldgevoelens over zijn geschiedenis en zijn eigen cultuur relativeert. Door je open te stellen voor je eigen cultuur richt je jezelf op de oorspronkelijke betekenis van het woord relativeren, het Latijnse referre: terugbrengen, naar huis brengen. Terug naar waar het begon.

Zie ook:
kosmopolitische idealisten
identiteitscrisis
gevormd door het leven