Categorie: overtuigen

Waar overtuig je iemand eigenlijk mee, met woorden en/of ..?

Heb jij dat ook?

Heb jij dat nou ook, dat je soms denkt: Waarom genieten niet meer mensen van deze muziek? Is dat misschien de reden waarom ik zo vaak naar video’s kijk waarin wordt gereageerd op de muziek van Nightwish? Wil ik samen met anderen genieten van hun muziek of wil ik liever anderen overtuigen hoe goed ze zijn? Maar waarom doe ik dat dan niet? Waarom richt ik me op degenen die hun muziek al kennen of er al voor openstaan? Ben ik bang dat degenen die de muziek niet kennen mijn enthousiasme niet zullen delen? Waarom maak ik het mezelf nu zo moeilijk? Waarom leg ik me niet neer bij de dooddoener ‘smaken verschillen’? Maar is het niet de kunst van leven dat je jezelf verdiept in de verschillende smaken van leven en dit deelt met anderen?

Zie ook:
episch
reactie video’s
Twijfel ik?
de ultieme test

charisma

Ik heb geen charisma. Ik val niet op wanneer ik in een kroeg iets wil bestellen. Op straat draaien mensen zich niet om als ik passeer. Wat heb ik niet wat charismatische personen wel hebben? Ik heb geen opvallend uiterlijk, val niet op door zelfverzekerdheid, ben geen visionair die met een bewogen verhaal zijn overtuiging overdraagt aan anderen en ik heb geen grote groep volgers. Ik ben eerder het tegenovergestelde van dit alles. Ik ben een onopvallende introverte man die zichzelf en de wereld onderzoekt en die in de schaduw van internet het verslag van zijn zoektocht ter beschikking stelt aan degenen die het willen gebruiken als referentiekader voor hun eigen zoektocht.

Zie ook:
respect (2)
opgeslokt door een sekte
machtscyclus
plattegrond
ik ben geen ..
van verdieping naar verbinding

intuïtie

Volgens van Dale is intuïtie ‘onmiddellijke niet op beredenering berustende overtuiging van een waarheid’. Wanneer je naar de oorsprong van het begrip intuïtie kijkt intueri ‘naar iets zien’ dan is deze overtuiging gebaseerd op het zien van een waarheid.

Intuïtie is gekoppeld aan het functioneren van je hersenen. Op onbewust niveau vindt er voortdurend een afweging plaats tussen verschillende gedachten en gevoelens. Intuïtie is het vermogen om, voordat je jezelf ervan bewust bent, te zien tot welke conclusie dit leidt.

Door verder te kijken dan deze conclusie en het onbewuste proces dat tot de conclusie leidt zie je het krachtenspel dat ten grondslag ligt aan het leven zelf. Wanneer je ook hier verder kijkt zie je intuïtief de overtuigende waarheid van het leven.

Zie ook: visionairs

Zie ook pagina: Artikelen

lone wolves

In onze poging anderen te overtuigen doorlopen we vaak drie fases. In de eerste fase maken we gebruik van rationele argumenten. In de tweede fase van krachtige emotionele termen en non-verbale signalen. In de derde fase proberen we met geweld de ander te overtuigen. Bijvoorbeeld door iets stuk te gooien of door de ander lichamelijk of geestelijk pijn te doen.

Of het zover komt is voor een belangrijk deel afhankelijk van het vermogen van de ander om zich open te stellen voor wat je hem wilt vertellen. In het politieke en religieuze debat is dit vermogen vaak ver te zoeken. Als eenling kun je op dat moment steun zoeken bij medestanders, je neerleggen bij de situatie of je wordt een eenzame strijder, een lone wolf. Je probeert met geweld de ander te overtuigen.

Wil je weten of de lone wolf ook in jou huist, stel jezelf dan de volgende vraag: Je woont in nazi Duitsland voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Iedereen is lyrisch over Hitler. Jij bent helderziend en overtuigd van je voorspellende gaven. Je voorziet het bloedbad dat hij zal aanrichten. Er is niemand die naar je luistert. Je hebt een pistool en de kans om Hitler neer te schieten. Wat doe je?

Zie ook:
radicalisering
verklaring

wilskracht

In het begrip wilskracht zit het woord kracht. Voor mij is dit de emotionele kracht waarmee ik vorm geef aan mijn wil. Ik gebruik deze kracht om een boodschap vol overtuiging over te brengen. Soms raak ik uitgeput door de energie die dit van mij vraagt. Ik heb dan tijd nodig om te herstellen. Vakantie is het ideale moment hiervoor. Juist in de vakantie besef ik hoe verslaafd ik ben aan de emotionele kracht. Ik heb moeite om haar los te laten. Wil niet geconfronteerd worden met de leegte na de adrenalinekick. Toch geef ik me er aan over. In de leegte vind ik namelijk de rust om op krachten te komen en vast te stellen wat ik wil.

Zie ook:
wilskracht (2)
wilskracht (3)

Duits

In het boek ‘ik wil iets anders, iets nieuws’ geef ik aan hoe je denken, voelen en doen op elkaar kunt afstemmen. Mijn inzicht heeft zich na het schrijven van dit boek verdiept. Zo ben ik me bewust geworden van de wijze waarop mijn denken informatie verwerkt. Dit gaat minder snel dan ik dacht. Een groot deel van de indrukken die ik in de loop van de dag verzamel blijken in een tijdelijke buffer te worden opgeslagen en pas tijdens de slaap te worden verwerkt.

Zo ben ik vorig jaar op vakantie geweest in Egypte. Toen ik terugkwam heb ik nog minstens twee weken gedroomd van piramides en tempels. Het was alsof mijn neurologische computer nog niet klaar was met de verwerking van de gegevens. Onlangs heb ik twee trainingen gegeven in het Duits. Deze waren een groot succes. De dagen daarna sliep ik onrustig. In mijn dromen was ik bezig teksten in het Duits te vertalen. Ik heb nooit Duitse conversatie gehad. Wanneer ik in Duitsland op vakantie was dan stelde ik liever geen vragen omdat ik twijfelde over hoe ik mijn vraag het best kon vertalen.

Wat heb ik tijdens de trainingen gedaan waardoor ze zo succesvol waren? Mijn succes als trainer is gebaseerd op twee elementen. Mijn vermogen om me over te geven aan mijn gevoel en mijn vermogen om zaken tot de kern terug te brengen. Tijdens de training vertrouwde ik erop dat ik wist wat ik wilde vertellen en heb ik vrij baan gegeven aan mijn gevoel. Hiermee heb ik uiteindelijk de communicatiebarrière overbrugd.