Categorie: overtuigen

Waarmee proberen we anderen te overtuigen? Met in alle rust afgelegde verklaringen en oprechte emoties of met verbaal en non-verbaal geweld? Lees eerst de columns lone wolves en intuïtie.

overtuiging

Ik heb niet de vaste overtuiging van iemand die de waarheid in pacht denkt te hebben. De betekenis van waarheid is ‘wat met de werkelijkheid overeenstemt’. De betekenis van werkelijkheid is ‘wat met feiten of redeneringen kan worden aangetoond’. De betekenis van in pacht hebben is ‘exclusief inzicht hebben in de waarheid’. Mijn diepste overtuiging kan niet in de werkelijkheid worden aangetoond, bewezen. Zij is verbonden met mijn spirituele beleving waarbij ik meerdere mogelijkheden zie die soms wel en soms niet oplichten in de werkelijkheid van ruimte en tijd. Mijn spirituele inzicht is ook niet exclusief van mij. Ieder mens die ernaar zoekt en zich ervoor openstelt kan haar ervaren.

Zie ook:
waarheid
Hoe waar is de waarheid?
principieel
schuivende panelen
spirituele mogelijkheden

jezelf naar de mond praten

Je kunt iemands vertrouwen winnen door verbaal en non-verbaal te laten merken dat je op hem lijkt. Deze communicatietechniek is niet altijd positief. Soms zeggen we wat anderen willen horen, ‘praten hen naar de mond’. Wanneer meerdere mensen in een groep dit doen dan kan het gaan ‘rondzingen’ in de groep waardoor kritiek wordt overstemd. Je kunt niet alleen anderen naar de mond praten, je kunt ook jezelf naar de mond praten. Bijvoorbeeld: Jezelf overtuigen van je eigen gelijk door argumenten te zoeken bij een standpunt of door anderen te manipuleren zodat ze je standpunt bevestigen. Ook dit leidt tot rondzingen, niet in een groep maar in je hoofd waar alles draait om je narcistisch ego. Het ego dat zich verliest in eigenwaan en complottheorieën.

Zie ook:
vicieuze gedachtecirkel
het eigen gelijk
selffulfilling prophecy
wanhoopsspiraal
moraliserend
eindeloze beweging
één zijn

Heb jij dat ook?

Heb jij dat nou ook, dat je soms denkt: Waarom genieten niet meer mensen van deze muziek? Is dat misschien de reden waarom ik zo vaak naar video’s kijk waarin wordt gereageerd op de muziek van Nightwish? Wil ik samen met anderen genieten van hun muziek of wil ik liever anderen overtuigen hoe goed ze zijn? Maar waarom doe ik dat dan niet? Waarom richt ik me op degenen die hun muziek al kennen of er al voor openstaan? Ben ik bang dat degenen die de muziek niet kennen mijn enthousiasme niet zullen delen? Waarom maak ik het mezelf nu zo moeilijk? Waarom leg ik me niet neer bij de dooddoener ‘smaken verschillen’? Maar is het niet de kunst van leven dat je jezelf verdiept in de verschillende smaken van leven en dit deelt met anderen?

Zie ook:
episch
reactie video’s
Twijfel ik?
de ultieme test

charisma

Ik heb geen charisma. Ik val niet op wanneer ik in een kroeg iets wil bestellen. Op straat draaien mensen zich niet om als ik passeer. Wat heb ik niet wat charismatische personen wel hebben? Ik heb geen opvallend uiterlijk, val niet op door zelfverzekerdheid, ben geen visionair die met een bewogen verhaal zijn overtuiging overdraagt aan anderen en ik heb geen grote groep volgers. Ik ben eerder het tegenovergestelde van dit alles. Ik ben een onopvallende introverte man die zichzelf en de wereld onderzoekt en die in de schaduw van internet het verslag van zijn zoektocht ter beschikking stelt aan degenen die het willen gebruiken als referentiekader voor hun eigen zoektocht.

Zie ook:
respect (2)
opgeslokt door een sekte
machtscyclus
plattegrond
ik ben geen ..
van verdieping naar verbinding

intuïtie

Volgens van Dale is intuïtie ‘onmiddellijke niet op beredenering berustende overtuiging van een waarheid’. Wanneer je naar de oorsprong van het begrip intuïtie kijkt intueri ‘naar iets zien’ dan is deze overtuiging gebaseerd op het zien van een waarheid.

Intuïtie is gekoppeld aan het functioneren van je hersenen. Op onbewust niveau vindt er voortdurend een afweging plaats tussen verschillende gedachten en gevoelens. Intuïtie is het vermogen om, voordat je jezelf ervan bewust bent, te zien tot welke conclusie dit leidt.

Door verder te kijken dan deze conclusie en het onbewuste proces dat tot de conclusie leidt zie je het krachtenspel dat ten grondslag ligt aan het leven zelf. Wanneer je ook hier verder kijkt zie je intuïtief de overtuigende waarheid van het leven.

Zie ook:
visionairs
mijn gevoel zegt me ..
vertrouwen op kennis en ervaring

Zie ook pagina: Artikelen

lone wolves

In onze poging anderen te overtuigen doorlopen we vaak drie fases. In de eerste fase maken we gebruik van rationele argumenten. In de tweede fase van krachtige emotionele termen en non-verbale signalen. In de derde fase proberen we met geweld de ander te overtuigen. Bijvoorbeeld door iets stuk te gooien of door de ander lichamelijk of geestelijk pijn te doen.

Of het zover komt is voor een belangrijk deel afhankelijk van het vermogen van de ander om zich open te stellen voor wat je hem wilt vertellen. In het politieke en religieuze debat is dit vermogen vaak ver te zoeken. Als eenling kun je op dat moment steun zoeken bij medestanders, je neerleggen bij de situatie of je wordt een eenzame strijder, een lone wolf. Je probeert met geweld de ander te overtuigen.

Wil je weten of de lone wolf ook in jou huist, stel jezelf dan de volgende vraag: Je woont in nazi Duitsland voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Iedereen is lyrisch over Hitler. Jij bent helderziend en overtuigd van je voorspellende gaven. Je voorziet het bloedbad dat hij zal aanrichten. Er is niemand die naar je luistert. Je hebt een pistool en de kans om Hitler neer te schieten. Wat doe je?

Zie ook:
radicalisering
verklaring

wilskracht

In het begrip wilskracht zit het woord kracht. Voor mij is dit de emotionele kracht waarmee ik vorm geef aan mijn wil. Ik gebruik deze kracht om een boodschap vol overtuiging over te brengen. Soms raak ik uitgeput door de energie die dit van mij vraagt. Ik heb dan tijd nodig om te herstellen. Vakantie is het ideale moment hiervoor. Juist in de vakantie besef ik hoe verslaafd ik ben aan de emotionele kracht. Ik heb moeite om haar los te laten. Wil niet geconfronteerd worden met de leegte na de adrenalinekick. Toch geef ik me er aan over. In de leegte vind ik namelijk de rust om op krachten te komen en vast te stellen wat ik wil.

Zie ook:
wilskracht (2)
wilskracht (3)