Categorie: conflicten

Conflicten, we zijn eraan verslaafd, volgen zelfs soap series op tv die bestaan bij de gratie van het conflict, Maar wanneer spreek je over een conflict en wat schuilt erachter? Lees eerst de columns conflicten en verborgen achter ..

kritiek en feedback

In communicatietrainingen wordt vaak onderscheid gemaakt tussen het geven van kritiek en het geven van feedback. Kritiek is negatief en feedback is positief. Kritiek is een negatief oordeel dat je over iemand uitspreekt en feedback is de informatie die je iemand geeft zodat hij zich kan verbeteren. Hoe mooi dit onderscheid ook is, in het dagelijks leven is de reactie toch vaak hetzelfde: weerstand en afwijzing. Of het nu om kritiek of feedback gaat, het ego voelt zich al snel aangevallen en verdedigt zich vanuit de stelregel: Wie niet voor mij is, is tegen mij. Het wil maar één ding: bevestiging van zichzelf. Iedereen die deze bevestiging niet geeft valt het aan. Het kan niet loslaten en stil luisteren naar wat er wordt gezegd.

strijd

Ik wil geen strijd, geen stress. Toch weet ik dat ik de strijd niet uit de weg kan gaan. Strijd is een integraal onderdeel van het leven. De strijd uit de weg gaan is de verantwoordelijkheid voor het leven uit de weg gaan. Dit wil ik niet. Ik wil strijden wanneer ik onrecht zie, barrières opwerpen tegen machtswellust en haat. Wanneer ik dat wil dan zal ik als een samoerai moeten leren strijden zonder stress. Zal ik dienstbaar moeten zijn aan de strijd zonder bang te zijn voor verlies en zonder te verlangen naar winst.

Zie ook: gerechtvaardigd geweld

titelgevecht

Sommige huwelijken zijn als een titelgevecht in het boksen. De partner is de tegenstrever die door het gevecht aan te gaan het ego van de titelhouder versterkt. In dit gevecht proberen beide partijen de zwakte van de ander te bewijzen ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Ze zijn zo verslaafd aan de aanval en de verdediging, winnen en verliezen, dat ze niet zien waar de echte winst verborgen zit. Daar waar het ego verkruimelt omdat er niets is waaraan het zich kan laven, geen strijd geen drama.

vlucht vooruit

Een van de manieren waarop we een crisis te lijf gaan is de vlucht vooruit. De overheid die bij een crisis kiest voor meer regels, de dictator die kiest voor meer onderdrukking. Of om dichter bij huis te blijven, meer argumenten aandragen om je gelijk te halen wanneer je een discussie dreigt te verliezen. Wat we niet doen, is stil blijven staan en de crisis recht in de ogen zien. In plaats daarvan creëren en versterken we een muur van gedachten en gevoelens waarachter we ons verschuilen.

conflicten

Conflicten leiden vaak een sudderend bestaan. De drang om ze op te lossen is er wel maar zit verstopt in een brok opgebouwde spanning. In plaats van deze spanning te delen met degene met wie je het conflict hebt, praat je erover met collega’s of met vrienden en bekenden. Dit kan ertoe leiden dat degene met wie je het conflict hebt zijn spanning nog steeds heeft terwijl jij ervan verlost bent. Je lost het conflict niet op door er met een ander over te praten. Toch kan een gesprek met een buitenstaander nuttig zijn. Het dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag het er niet toe leiden dat de drang om het conflict op te lossen wegebt. Ook mag het er niet toe leiden dat je jezelf traumatiseert, dat je bevestiging probeert te krijgen van je frustraties. Je zult je in dit gesprek vooral moeten richten op het analyseren van de situatie en op je eigen bijdrage aan het ontstaan en in stand houden van het conflict. Ook zul je op zoek moeten gaan naar de behoeften van jezelf en van de ander. Achter conflicten gaan immers vaak behoeften schuil die niet worden erkend. Door je open te stellen voor deze behoeften en er iets mee te doen leg je de basis voor de oplossing van het conflict.

Zie ook: verborgen achter ..