Categoriearchief: wrok en wraak

‘Oog om oog, tand om tand,’ ‘Iemand iets betaald zetten.’ Gelukkig hebben we het recht om ons in praktische zin te bevrijden van de gevolgen van wraak en we hebben zelfreflectie om een eerste stap te zetten in het beëindigen van wrok ‘het verbeten verlangen naar wraak’.

gerechtigheid

Ik heb moeite met mensen die op hoge toon gerechtigheid eisen. In veel gevallen willen ze niet dat er recht wordt gesproken maar willen wraak. Wraak waarvoor ze de verantwoordelijkheid proberen af te schuiven op een onafhankelijke partij, de rechterlijke macht. Een volledig onafhankelijke rechterlijke macht bestaat echter niet. De druk die de schreeuwers op de publieke opinie uitoefenen zet de onafhankelijkheid onder druk. Maar al te vaak is de rechterlijke macht bereid om onder druk van de publieke opinie een maximale straf op te leggen of om de grens van de wet op te zoeken om iemand te kunnen veroordelen. Dit gebeurt overal, ook in een democratische rechtsstaat. Wanneer je kiest voor de democratische rechtsstaat door gebruik te maken van haar voordelen dan zet je de rechterlijke macht niet onder druk met haatdragende en opruiende retoriek maar gebruik je je kiesrecht.    

Zie ook:
instant karma
genoegdoening
rechtvaardigheidsgevoel
wraak

rechtvaardigheidsgevoel

Waar komt ons rechtvaardigheidsgevoel vandaan? Is het een uiting van een goddelijke macht zoals sommigen beweren? Of komt het voort uit wraak ‘oog om oog, tand om tand’? Jouw pijn dient even groot of groter te zijn dan mijn pijn. Stel dat wraak de basis is van ons rechtvaardigheidsgevoel, speel je dan niet met vuur door er een goddelijke waarde aan toe te kennen? Loop je, door de verantwoordelijkheid buiten jezelf te leggen, niet de kans dat je wraakgevoel zal escaleren en je geestelijk en emotioneel zal gijzelen?

Zie ook:
verharding
maak van je hart geen moordkuil
wie zonder zonde is
instant karma
gerechtigheid

wraak

Ik heb diverse reportages gezien over Amerikaanse gevangenissen met een ‘zero tolerance’ regiem. In combinatie met het beeld dat ik heb van de Amerikaanse cultuur begin ik mijn belangstelling voor deze strenge gevangenissen te begrijpen. In een land waar het principe van de survival of the fittest wordt vertaald in het recht van de sterkste lijkt toegeven aan wraak normaal. Vergelden van het je aangedane leed. De straffen die in het verlengde daarvan worden gegeven overschrijden echter de noodzaak om de maatschappij preventief te beschermen tegen bewezen kwaad. Ze zijn geworteld in haat en wrok. Gevoelens die niet alleen criminelen maar ook de maatschappij in de ‘death row’ plaatsen.

Zie ook:
gerechtigheid
rechtvaardigheidsgevoel
maak van je hart geen moordkuil
verharding

kleine potentaten

Er is een groep mensen die in staat is mijn geestelijke rust te verstoren. Kleine potentaten die op een slinkse manier proberen hun invloed te vergroten. Die dit bijvoorbeeld doen door hun fouten te verdoezelen of die hun gebrek aan kennis verbergen achter een schouderophalen. Deze kleine ettertjes verzieken niet alleen de maatschappelijke communicatie, ze vervuilen ook hun eigen geest. Wanneer ik niet oplet slepen ze me hierin mee doordat ik wrokkig denk dat ze vastzitten in hun eigen niet te ontwarren geestelijk kluwen.

godentaal

Met woorden en beelden probeer ik het onverklaarbare te klaren en te verklaren. In de Griekse oudheid resulteerde dit streven in mythologische verhalen waarin het mysterie van leven en dood werd verklaard aan de hand van sociale en emotionele processen in het dagelijks leven. Verhalen over geboorte, dood en alles dat daartussenin plaats vindt. Over goden die elkaar uitdagen, oorlog voeren en in beslag worden genomen door liefde, wellust, jaloezie, ontrouw, bedrog en wraak. Ondanks het feit dat ook ik ben gebonden aan het dagelijks leven zoek ik woorden en beelden die verder reiken. Als een mythologische held daal ik af in mezelf en voer strijd met de goden van mijn rationele en emotionele projecties. Wanneer ik tenslotte de grens van het verklaarbare heb bereikt en me overgeef aan mijn onvermogen om te klaren en te verklaren betreed ik een wereld waar goddelijk begrip en mededogen de taal overbodig maken.

overlevers

Ik heb diep respect voor mensen die zich niet wentelen in de rol van slachtoffer of in wrokgevoelens en haat. Die zich niet blind staren op de oorzaak van hun lijden maar die beseffen dat de gevoelens die zijn opgewekt hun eigen gevoelens zijn. Die deze herkennen, erkennen en vervolgens ruimte bieden aan begrip en mededogen. Zij weten wat overleven is: over het leven heen stappen en een wereld betreden die het lijden overstijgt.

Zie ook: haatdragend

gift weigeren

Met welk negatief gedrag je ook wordt geconfronteerd, je hebt altijd de keus: Laat ik me leiden door wrok- en slachtoffergevoelens of laat ik deze los? Wanneer je voor het laatste kiest: Herken en erken het negatieve gedrag, observeer de etiketten die je erop plakt en zie je gevoel onder ogen. Doe dit met verstilde aandacht, zonder iets af te keuren of goed te praten. Kies vervolgens of je nog wilt reageren op de veroorzaker van je gevoel of dat je afstand wilt nemen van hem of haar. Stel jezelf de vraag, zelfs wanneer je geen keus kunt of wilt maken: Waarom zou ik het negatieve gevoel in ontvangst nemen dat iemand mij geeft?

Zie ook:
mijn baas is een psychopaat
mijn baas is een narcist