Categoriearchief: wijsheid

Wijsheid, een toestand van helder weten en zien. Lees eerst: wijsheid komt met de jaren.

Wijsheid en waarheid zijn nauw met elkaar verweven. Zie ook de categorie waarheid.

de prijs van vrijheid

Stel dat God bestaat en dat ik hem een vraag zou mogen stellen. Dan zou mijn vraag zijn: God, je hebt Adam en Eva geschapen. Toen ze niet deden wat je wilde zei je: Zoek het zelf maar uit. Lukt het niet? Eigen schuld dikke bult! Is dat nou de befaamde goddelijke wijsheid en liefde? Het antwoord van God: Wanneer je wilt zeggen dat het resultaat verre van ideaal is dan heb je gelijk. Als schepper diende ik echter de vrijheid van de schepping te respecteren door Adam en Eva vrij te laten. Hierdoor konden ze een eigen leven leiden en de vrijheid benutten om te leren wat het betekent om deel te nemen aan de schepping. Wanneer ze de vrijheid niet respecteren door zichzelf klem te zetten met dogma’s, haat en geweld dan is dat hartverscheurend maar het is de prijs die je als schepper betaalt voor de vrijheid die je creëert.

Zie ook:
de kleine schepper
de schepper van god
scheppingskracht
eigen schuld, dikke bult
eten van de boom van kennis van goed en kwaad

epos

Een epos is een lang gedicht met een vast metrum van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Het vertelt het verhaal van een held die gedurende een avontuurlijke reis voor grote uitdagingen komt te staan. Vaak is de reis een metafoor voor een zoektocht naar wijsheid.

Ook mijn leven heeft een metrum. Periodes die in de tijd gebeiteld lijken te zijn en periodes die zich aan de tijd onttrekken, hoogtepunten en dieptepunten. Wat de wendingen in mijn levensverhaal ook zijn, ik ga door met mijn queeste, mijn zoektocht naar wijsheid.

Zie ook:
episch
man-vrouw epos
er zijn veel wegen die ..

ouderdom komt met gebreken

Het is waar ‘ouderdom komt met gebreken’ maar het volgende is ook waar ‘wijsheid komt met de jaren’. Het lukt me steeds minder om iets te creëren dat aan mijn strenge eisen van volmaaktheid voldoet. Anders dan je zou verwachten vind ik dit niet erg want in de barsten van mijn streven naar volmaaktheid straalt een licht waarin ik mijn onvolmaaktheid accepteer. In het licht van deze acceptatie zie ik hoe ik opbloei en verwelk en hoe ook mijn naasten zullen opbloeien en verwelken in de afwisseling van volmaaktheid en onvolmaaktheid.

Zie ook:
een doodgewoon leven
leven met beperkingen
wijsheid komt met de jaren

bijna dood ervaring

Ik heb me de afgelopen tijd verdiept in de bijna dood ervaring van mensen met een verschillende godsdienstige achtergrond. Hiervoor vind je op internet diverse authentieke en oprechte verslagen. De ervaringen van al deze gelovigen blijken sterk te worden gekleurd door de beelden die de godsdienst hen biedt. Van een ontmoeting met Jezus tot een ontmoeting met hindoe goden of bij boeddhisten met ontwaakten en bij moslims met engelen. De algemene overeenkomst is dat ze bijna allemaal een onbegrensde liefde en wijsheid ervaren. Je hoeft om dit te ervaren trouwens niet godsdienstig te zijn. Je hoeft er ook niet voor op de fysieke grens van de dood te staan. Je ervaart het door open en bewust in het leven te staan.

Zie ook: CBDE

filosofie of wijsbegeerte

We gebruiken de begrippen filosofie en wijsbegeerte naast elkaar alsof ze hetzelfde zijn. Maar zijn ze wel hetzelfde? Filosofie betekent letterlijk vriend van de wijsheid, wijsbegeerte betekent begeerte naar wijsheid. Anders gezegd: De wijsgeer reikt begerig naar de wijsheid en de filosoof is er in vriendschap mee verbonden. Wanneer ik dit tot me door laat dringen en mijn aandacht richt op de vragen die zowel de filosoof als de wijsgeer stelt, dan kom ik tot de volgende uitspraak: De kunst van denken is het hartstochtelijk verlangen naar de wijsheid die in je vragen verborgen ligt.

Zie ook:
begeerte
wijsheid komt met de jaren

Het enige dat ik weet is dat ik niets weet.

Socrates is behalve door zijn vermogen om kritisch door te vragen vooral beroemd geworden door zijn uitspraak: Het enige wat ik weet is dat ik niets weet. Een gemakzuchtig mens zou hier de conclusie uit kunnen trekken: Waarom zou ik dan nog iets willen weten? Dit gaat voorbij aan de reden waarom Socrates vragen stelde. Doorvragen was voor hem een zoektocht naar wijsheid en zuiverheid. Wanneer je deze zoektocht weet vol te houden bereik je het punt waarop je ontdekt dat alle kennis ontoereikend is om te beschrijven wat je aan het einde ziet en ervaart. Woorden die de ervaring nog het best beschrijven zijn: verwondering, ontzag en betrekkelijkheid. De betrekkelijkheid, ontoereikendheid van je kennis.

Zie ook:
het enige dat ik weet ..
Wat blijft er van mij over?

yolo

Yolo is het acroniem voor: You Only Live Once. Je leeft maar één keer. Dit acroniem wordt door jongeren gebruikt die van hun leven één groot feest willen maken. Het grijpt terug op de metafoor van de Romeinse dichter Horatius: ‘Carpe Diem’. Pluk de dag, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Met deze metafoor bouwde Horatius voort op het gedachtegoed van de Griekse filosoof Epicurus (341 v. chr.). Volgens Epicurus dienen de primaire behoeften te zijn bevredigd en de angst voor de dood te zijn losgelaten voordat je het geluk kunt ervaren. Uit zijn brief aan Menoikeus: Een toestand, waarin het lichaam geen pijn heeft en de ziel niet verontrust wordt. Je bereikt dit volgens Epicurus niet met drinkgelagen en door onafgebroken te feesten maar door nuchter te denken. Veel jongeren hebben geen boodschap aan deze wijsheid. Hun boodschap reikt niet dieper dan de getatoeëerde tekst yolo of carpe diem. Brief aan Menoikeus

Zie ook:
pluk de dag
cougar world
derde generatie
instant behoeftebevrediging