Categorie: ik ben

De spirituele beleving van ‘zijn’ dringt vaak tot je door met de constatering ‘ik ben’. Dit is niet hetzelfde als ‘jezelf zijn’. Dit heeft betrekking op het jezelf bewust zijn van je identiteit, je ego. Lees eerst de column ik ben.

Zie ook de categorieën hier en nu en identiteit.

ik ben

Je ego is een belangrijk overlevingsinstrument. Het omvat de overlevingstactieken en strategieën die je jezelf in de loop van je leven eigen maakt. Je ego is niet alleen een belangrijk overlevingsinstrument, het ontneemt je ook het zicht op de diepste laag van je persoon en van het leven. Het gijzelt je aandacht. Je kunt jezelf bevrijden door je aandacht te richten op de mantra ‘Ik ben niet mijn ego, ik ben.’

Zie ook: ik ben geen ..

ik ben die ik ben

Veel mensen hebben het standpunt ‘ik ben die ik ben’. Met deze uitspraak suggereren ze dat ze zich niet hoeven te ontwikkelen. Wanneer ik me in hen verdiep blijkt vaak dat hun persoonlijkheid niet meer is dan een optelsom van aanleg, opvoeding en cultuur. Ze willen niet de moeite doen om verder te kijken en zich van hun wikkels te ontdoen zoals het woord ontwikkelen aangeeft. Pas door je te bevrijden van je wikkels, beklemmende gedachten en gevoelens, word je wie je bent.

Zie ook:
dood spoor
heiligen
ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is
ze moeten me maar nemen zoals ik ben

ik ben omdat wij zijn

Een Afrikaanse wijsheid luidt: Ik ben omdat wij zijn. De verbondenheid waar deze uitdrukking naar verwijst is meer dan de verbondenheid met de gemeenschap waarin je leeft. Het woord ‘wij’ heeft betrekking op alles wat leeft en heeft geleefd, voorouders en natuur. Deze Afrikaanse visie reikt verder dan de westerse visie van zelfverwerkelijking. Dit roept de volgende vraag bij me op: Zijn we misschien te veel bezig onszelf te verwerkelijken en zien we daardoor niet hoe onze werkelijkheid is verbonden met die van anderen en met alles wat ons omringt?

Zie ook: vereenzelvigen

zijn wie ik ben

Zeg ja en er is altijd wel iemand die nee zegt. Onderbouw een standpunt met argumenten en er is altijd wel iemand die met tegenargumenten komt. Ik ben deze tegenspraak zat. Nu weet ik ook wel dat tegenspraak nuttig is om jezelf te verbeteren maar het belemmert me ook om in het hier en nu te staan. Het hier en nu waar ik ben die ik ben. Door midden in het hier en nu te staan, ontdek ik niet alleen wie ik ben maar ook wie ik niet ben en wie ik zou kunnen zijn.

ik ben jij

Ik betrapte mezelf er zojuist op dat ik gefocust was op de verschillen tussen mij en een van mijn kennissen. Ik raakte gespannen. Spanning die na zelfonderzoek ingebed bleek te zijn in jaloezie, aversie en me buitengesloten voelen. Op hetzelfde moment dat ik dit herkende en erkende besefte ik dat er geen verschil is tussen mij en de ander, ik ben jij en jij bent mij.

Zie ook: ik of jij

cogito ergo sum

Om vrij te kunnen zijn dien je de bouwstenen van je ego los te laten, de gedachten en gevoelens die je hebt gecreëerd om de illusie van een veilige en overzichtelijke wereld in stand te houden. Wat je niet kunt loslaten is het scheppend vermogen zelf. Dit is waarom Descartes zei: “Ik denk dus ik ben.” In zijn leer van de methodische twijfel kan de waarheid van elke gedachte worden betwijfeld maar niet het feit dát je denkt.

Zie ook:
ontstaan en groei van de vrije wil
spiritualiteit en de hersenen