Categoriearchief: zijn

Het komt in Google 164.000.000 keer voor als werkwoord en als zelfstandig naamwoord. Is het alleen dit of is het meer?

binnenwereld buitenwereld

Zonder een binnenwereld zou ik me niet bewust zijn van de buitenwereld. Maar geldt dit ook omgekeerd? Zou ik zonder de buitenwereld me bewust zijn van mijn binnenwereld? Logisch redenerend zou je kunnen zeggen dat het een niet zonder het ander kan. Hoe logisch dit ook klinkt, het is in strijd met wat ik ervaar. Mijn ervaring zegt me dat mijn bewustzijn onafhankelijk is van binnen- en buitenwereld. Dit zet niet alleen de logica buiten spel maar maakt mijn ervaring ook ongrijpbaar en geheimzinnig. Hier verzet mijn gevoel zich tegen. Het bewustzijn dat ik ervaar is namelijk niet geheimzinnig. Het is helder en fonkelend als glas waar ik doorheen kijk alsof het er niet is en waarvan ik tegelijkertijd weet dat het er wel is.

 

thuisgevoel

Voel ik me nog wel thuis in de wereld? Thuis is meer dan het huis waarin ik woon. Het is de plaats waar ik me verbonden voel met mijn naasten en me vrij voel. Een beschutte plaats waar ik mezelf kan zijn en waar ik iets beteken. Ik merk dat ik steeds vaker met weemoed terugdenk aan het thuisgevoel dat ik had in mijn kinderjaren. Een gevoel dat zich later uitstrekte naar de wereld buiten mijn ouderlijk huis. De tijd waarin ik me betrokken voelde bij wereldproblemen en dacht daar iets aan te kunnen doen. Mijn betrokkenheid wordt kleiner. Zijn de problemen groter geworden? Terwijl ik me dit afvraag besef ik dat er ook in mijn jeugd grote problemen waren: koude oorlog, opstanden in Oost Europa, Vietnam oorlog, kernwapens, hongersnood en milieuvervuiling. Waarom wil ik niet meer met dit soort problemen bezig zijn? Ben ik moegestreden en verlang ik naar de dood, naar het pre-baarmoederlijk thuisgevoel?

 

filosofische middenweg

Je kunt de essentie van wat is ontdekken door de filosofische middenweg te volgen. Vermijd, wanneer je hiertoe besluit, de holistische weg waar alles in vrede en liefde met elkaar lijkt verbonden. Vermijd ook de systematische weg waar alles een rationele wedijverende orde lijkt te hebben. Bewandel in plaats daarvan de middenweg. Stel vragen over wat je ervaart bij de dingen die op je pad komen. Vraag door totdat je over de grens van je gedachten en gevoelens reikend de essentie ziet van wat is.

 

le moment suprême

Het ultieme moment is niet de optelsom van de goede daden in je leven. Het is ook niet de automatische beloning voor een periode van hard werken. Het ultieme moment rijst als een Phoenix op in het vuur van hoogtepunten en dieptepunten. Het is het moment waarop je tijdens het werken in de tuin je rug recht om te genieten van een verkoelende wind en het moment waarop je zwetend aan het wroeten bent in de zwarte aarde.

 

wolfskinderen

Hoe menselijk zouden we zijn wanneer we in onze jeugd net als wolfskinderen geen contact hadden gehad met mensen maar uitsluitend met dieren? Wolfskinderen vertonen gedrag dat sterk op dat van de dieren lijkt die hen hebben omringd. Afgesloten van menselijk contact leren ze de menselijke taal niet en kennen ze voor zover we kunnen zien alleen boosheid en verdriet. Ik besef dat ik, om antwoord te kunnen geven op mijn vraag, afscheid zal moeten nemen van de waarden die ik verbind aan het begrip menszijn en meer specifiek van het begrip mens. Wat dan overblijft is het zijn. Ook wolfskinderen zijn manifestaties van het zijn of zoals boeddhisten zeggen, ze hebben een boeddha natuur.

Zie ook:
buitengesloten
van mens naar zijn
Waarom antwoord je nu niet?

 

kind van ..

Misschien heb je ook al eens over iemand gezegd ‘Hij is een kind van deze tijd.’ We hebben allemaal kenmerken van de tijd waarin we leven. Vooral je kinderjaren zijn daarin bepalend. Zo ben ik een kind dat is opgegroeid tussen 1950 en 1980. Waarschijnlijk stamt mijn belangstelling voor spiritualiteit voor een deel uit deze tijd. Dit roept enkele vragen bij me op: Is spiritualiteit misschien een tijdelijk verschijnsel dat ontstaat en wordt gevoed door de tijdgeest? Wat voor mens zal er nog door de tijdgeest worden gecreëerd? Verandert met deze nieuwe mens ook het mens-zijn of blijft het ‘zijn’ in het menszijn hetzelfde en verandert alleen de mens?

Zie ook:
tijdgeest
morele pijler

 

gewaarzijn

Spirituele zoekers gebruiken vaak het woord gewaarzijn om aan te geven wat er plaats vindt tijdens de spirituele ervaring. Het woord is voor hen vanzelfsprekend maar wat is gewaarzijn? Er zijn drie woorden die nauw met elkaar zijn verbonden: waarnemen, gewaarworden, en gewaarzijn. Waarnemen doe je met je zintuigen zoals in het Vlaamse ‘Ik ben je deze week niet gewaar geworden.’, ’Ik heb je deze week niet gezien of gehoord.’ Dat wat we met onze zintuigen constateren beschouwen we als waar. We worden het ons gewaar. Het voorvoegsel ge- in gewaar betekent: verbonden met iets of iemand (zoals in geboomte). Gewaarworden is het proces waarin je verbonden raakt met het door je zintuigen geregistreerde ware. Gewaarzijn betekent dat je je verbonden voelt en verbonden weet met het ware zijn.