Categoriearchief: één zijn

‘We zijn één’ is de kerngedachte achter veel religieuze normen en waarden. Maar één zijn is ook een beleving. Ervaar het in de volgende columns op dit spiritueel blog.

grijstinten

Het leven is niet zwart of wit. Het is opgebouwd uit grijstinten. Desondanks gaan velen uit van een zwart wit bestaan. Is het niet in deze wereld dan wel in een leven na de dood wanneer je in de hemel of in de hel belandt. Deze visie doet geen recht aan de grijstinten van het leven. Door je open te stellen voor de grijstinten ontdek je de ware aard en functie van het bestaan: begrip en mededogen, kwaliteiten die zwart en wit met elkaar verbinden.

Zie ook: troost

 

van mij

Alles wat ik diep van binnen beleef is van mij. Wanneer ik wandelend of fietsend opga in wat ik zie dan hoef ik dat niet ook nog eens te bezitten. Het is een deel van mij in wat ik beleef. Deze ervaring heeft me geleerd om ook op andere momenten de drang los te laten om het mooie wat ik zie te willen bezitten. Het mooie schilderij dat ik in een museum zie hoef ik niet te bezitten omdat het een deel is van mij zodra het mij diep van binnen raakt.

 

over het goede gesproken

Wat zou ik noemen wanneer me wordt gevraagd om voorbeelden van het goede te geven? Dit wordt een lange lijst. Een willekeurige greep hieruit: een vriendelijke glimlach, de intieme schoonheid van een vrouw, de geur van een fris gewassen baby, een stralende voorjaarsdag, lichtvoetige muziek, een kabbelende beek, ochtenddauw op het gras, een fleurig boeket, een goede maaltijd. Naarmate de lijst langer wordt, zou blijken dat er ook onderwerpen op staan waar je in eerste instantie niet aan denkt zoals: een gebroken been, een verdrietig kind, een kapot voorwerp, een nijdig gebaar, een foute beslissing, woede, angst. De lijst kan helaas niet worden ingekort. Dat zou het goede tekort doen.

 

ik ben omdat wij zijn

Een Afrikaanse wijsheid luidt: Ik ben omdat wij zijn. De verbondenheid waar deze uitdrukking naar verwijst is meer dan de verbondenheid met de gemeenschap waarin je leeft. Het woord ‘wij’ heeft betrekking op alles wat leeft en heeft geleefd, voorouders en natuur. Deze Afrikaanse visie reikt verder dan de westerse visie van zelfverwerkelijking. Dit roept de volgende vraag bij me op: Zijn we misschien te veel bezig onszelf te verwerkelijken en zien we daardoor niet hoe onze werkelijkheid is verbonden met die van anderen en met alles wat ons omringt?

pelgrims in een gatenkaas

We zijn pelgrims, reizigers met een spiritueel doel. Als pelgrim zijn we op zoek naar het metafysische, naar dat wat achter het fysieke, wereldlijke schuil gaat, op zoek naar de gaten in de gatenkaas. We zijn er zo van overtuigd dat we het spirituele in de lege gaten zullen vinden dat we de leegte tot doel verheffen. Omdat de leegte niets concreets in zich heeft vullen we haar met onze verbeelding. Vergeten dat het wezen van de gatenkaas zit in de gaten en in de kaas, in de leegte en in de volheid.

Zie ook:
gatenkaas
de egokuil

 

dooddoener

Een dooddoener is een gemeenplaats waarmee iemand een gesprek dood slaat, zoals: ‘We zijn niet allemaal hetzelfde.’ Deze dooddoener hoorde ik iemand gebruiken die zich niet wilde verdiepen in de gedachten van zijn gesprekspartner. Hij koos ervoor om vast te houden aan zijn eigen opvattingen. Daarmee sloot hij zich af voor een ontdekkingsreis die naar een spirituele beleving had kunnen leiden waarbij hij zou hebben ontdekt dat we als mens niet alleen verschillend maar tegelijkertijd ook hetzelfde zijn.