Categoriearchief: concentratie en overgave

Concentratie en overgave. Het lijken elkaars tegenpolen maar toch kunnen ze niet zonder elkaar.

vooronderstelling

In de wetenschap heet het een hypothese, in de wiskunde een axioma. Een axioma is een niet bewezen maar als uitgangspunt geaccepteerde stelling. Bijvoorbeeld nul is een natuurlijk getal, elk natuurlijk getal heeft een opvolger, zelf is nul niet de opvolger van enig natuurlijk getal. Axioma’s zoals deze vormen de basis van wiskundige theorieën. Het formuleren van axioma’s en vooronderstellingen zit ons in het bloed gegoten. Helaas verzanden ze soms in vooroordelen en complottheorieën. Om dit te voorkomen kun je net als in de wetenschap regels voor de bewijsvoering opstellen. Wat je ook kunt doen is de wereld op je af laten komen zonder de indrukken en ervaringen in een stelling te willen gieten. Hierdoor ervaar je een waarheid die in geen vooronderstelling of theorie kan worden vervat.

Zie ook:
de slang die in haar eigen staart bijt
cirkel

 

vasthouden

Soms overvalt me een diep inzicht. Ik heb dan de neiging om het vast te houden. Wanneer ik hieraan toegeef dan verdwijnt het. Door me te ontspannen en niets te willen komt het soms terug. Het komt soms ook terug wanneer ik me richt op het gevoel in plaats van op de vorm die het in mijn geest aannam.

 

slachtoffergevoel

Een van de gevoelens die je geluk het meest in de weg staan is het gevoel slachtoffer te zijn van iets of iemand. Je voelt je slachtoffer wanneer er negatieve gevoelens bij je zijn opgewekt die je niet wilt en die zich eindeloos lijken te herhalen. Gevoelens als: eenzaamheid, verdriet, woede, en vernedering. Het risico dat je bij  deze gevoelens loopt is dat je er geen verantwoording voor neemt. Niet accepteert dat het je eigen gevoelens zijn waar je aan vast kunt houden of die je kunt loslaten. Door ze los te laten ontstaat er ruimte voor overgave en mededogen. Vergeet bij het volgende voorbeeld alle godsdienstige constructies die er omheen zijn gebouwd en richt je op de kern van het verhaal: het lijdensverhaal van Christus, slachtoffer van een haatcampagne. Aan de vooravond van zijn kruisiging zag hij in de hof van olijven zijn gevoelens onder ogen en koos ervoor om zijn eenzaamheid en angst los te laten en zich over te geven aan het goddelijke. Ik roep je niet op om christen te worden maar leer van dit verhaal dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van je gevoel.

Zie ook:
maak van je hart geen moordkuil
mededogen
overgave

 

landschappen

Ik heb de afgelopen twee weken veel Spaanse landschappen gezien, van indrukwekkende rotspartijen tot droge uitgestrekte heuvels. Rijdend door dit indrukwekkende land moest ik denken aan de oorlogen die er waren gevoerd. Oorlogen gevoerd door krijgsheren en oorlogen gevoerd door boeren die het land probeerden te bedwingen. Tijdens mijn reis voerde ook ik oorlog, niet met het land maar met mezelf. Vruchteloos probeerde ik de beelden en gevoelens vast te houden die het land bij me opriep. Uiteindelijk besefte ik dat ik probeerde een landschap te scheppen dat al geschapen is. Ik liet mijn verlangen om alles vast te houden los, keek en zag.

 

concentratie en overgave

Ik ben een doorzetter. Ik kan me soms urenlang op ingewikkelde problemen concentreren waarbij ik diverse aspecten moet overzien. Wanneer ik op zo’n manier een dag bezig ben geweest ontstaat er een probleem. Ik blijf geconcentreerd. Als het me al lukt om aan het einde van de dag in slaap te vallen dan word ik na enkele uren wakker en kan niet meer in slaap komen. Het lijkt dan alsof mijn geest zich direct weer op iets wil concentreren. Wil ik uit deze tredmolen komen dan zal ik, net als bij het werken in de tuin, moeten leren om mijn concentratie te laten samenvallen met het mezelf overgeven aan het hier en nu. Daar waar niet ik het probleem oplos maar waar het probleem wordt opgelost in het helderste weten.

 

middenin het leven

Ik beïnvloed voortdurend de werkelijkheid. Ik denk aan lekker eten en het water loopt me in de mond. Ik heb met mijn gedachten, gevoelens en gedrag niet alleen invloed op mezelf maar ook op mijn omgeving. Ik vorm een mening over iemand, uit deze en beïnvloed daarmee diens leven. Ik word ook zelf beïnvloed. Het is als het besturen van een schip. Je wordt niet alleen beïnvloed door jezelf en het schip, je wordt ook beïnvloed door de wind, de stroming van het water en door andere schepen. Om daar mee om te kunnen gaan dien je ontspannen en met volle aandacht middenin het leven te staan. Als een kapitein midden op het schip.

 

tuinonderhoud

Leven is als het onderhoud van een tuin. Je neemt de zorg van een stukje natuur over van vorige bewoners, plant nieuwe struiken en bomen, snoeit deze en verwijdert onkruid. Terwijl je bezig bent besef je dat alles wat je doet tijdelijk is. Desondanks ga je door en ontdekt dat het doel van de tuin, net als van het leven, niet zit in de toekomst van de tuin maar in het ongebonden en geconcentreerd bezig zijn.

Zie ook: schoonheid