Categoriearchief: liegen en bedriegen

bedrog en vertrouwen

Ik begrijp steeds beter de gevoelens van degenen die door hun partner zijn bedrogen. In de loop van de jaren heb ik regelmatig de gevolgen van dit bedrog gezien. Het is echter vooral mijn ziekte waardoor ik hen beter ben gaan begrijpen. Ik voel me bedrogen door mijn lichaam. Ik kan er minder van op aan. Mijn ouderdom en de ziekte van parkinson ondergraven sluipenderwijs mijn gezondheid en het vertrouwen dat ik in mijn lichaam had. Meestal herstelt het vertrouwen van een bedrogen partner zich doordat hij nieuwe mensen ontmoet. Ik krijg nooit meer een nieuw lichaam. Het zal steeds meer gebreken gaan vertonen. Ik zal mijn vertrouwen daarom minder afhankelijk moeten maken van mijn lichaam.

 

liegen en bedriegen

Liegen en bedriegen, twee woorden die al eeuwen naast elkaar worden gebruikt. Bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘Waar leugens en bedrog zijn daar kan geen vertrouwen zijn.’ Daar voelt de ander zich gekrenkt, beschadigd en beledigd. Maar waarom liegen en bedriegen we dan toch? Waarom zijn we niet open en eerlijk? Is het vertrouwen waar de uitdrukking over spreekt voor de meesten eigenlijk ook niet meer dan een ander woord voor gemakzucht? De behoefte om heldere antwoorden aangereikt te krijgen waardoor je niet zelf hoeft na te denken, niet de kluwen van leugens en bedrog hoeft te ontwarren? Is trouwens het hele leven niet een kluwen van vaagheden en onduidelijkheden waar je vooral met liefde en verwondering naar moet leren kijken zonder de kluwen te willen ontwarren? Maar wanneer je dat doet, leef je dan wel? Is leven niet juist het ontwarren van de kluwen en er een kleed van weven op een weefgetouw met rechte lijnen? De rechtlijnigheid van openheid en eerlijkheid?

Zie ook: eerlijk

 

horror vacui

Een interessante vraag: Welke onderwerpen doen me huiveren maar zoek ik toch op? Ik merk dat ik de neiging heb om weg te kijken wanneer ik in een film zie hoe partners elkaar bedriegen met een ander. Het onderwerp interesseert me echter ook wel weer zodanig dat ik meerdere afleveringen van het reality programma Cheaters heb gezien. Waar komt mijn fascinatie toch vandaan? Er is geen enkele aanleiding om te denken dat ik in mijn relatie iets dergelijks mag verwachten. Aangezien daar het antwoord niet ligt kijk ik dieper in mezelf en kom tot de conclusie dat ik bang ben voor de leegte. De leegte die zou kunnen ontstaan wanneer mijn relatie zou eindigen. De angst voor de leegte werd door de Romeinen de ‘horror vacui’ genoemd. Geconfronteerd met de leegte proberen we haar te vullen met gedachten en gevoelens. In mijn geval probeer ik grip te krijgen op de leegte door me in het onderwerp bedrog te verdiepen. Ik glimlach, laat mijn angst los en zie hoe ik de regisseur ben van mijn eigen horrorfilm.

Zie ook:
true crime
dubbelleven
filmgeweld

 

godentaal

Met woorden en beelden probeer ik het onverklaarbare te klaren en te verklaren. In de Griekse oudheid resulteerde dit streven in mythologische verhalen waarin het mysterie van leven en dood werd verklaard aan de hand van sociale en emotionele processen in het dagelijks leven. Verhalen over geboorte, dood en alles dat daartussenin plaats vindt. Over goden die elkaar uitdagen, oorlog voeren en in beslag worden genomen door liefde, wellust, jaloezie, ontrouw, bedrog en wraak. Ondanks het feit dat ook ik ben gebonden aan het dagelijks leven zoek ik woorden en beelden die verder reiken. Als een mythologische held daal ik af in mezelf en voer strijd met de goden van mijn rationele en emotionele projecties. Wanneer ik tenslotte de grens van het verklaarbare heb bereikt en me overgeef aan mijn onvermogen om te klaren en te verklaren betreed ik een wereld waar goddelijk begrip en mededogen de taal overbodig maken.

 

dubbelleven

Ik ben geïntrigeerd door het dubbelleven dat sommigen leiden. Mannen of vrouwen die naast hun huwelijkspartner een geheime relatie hebben. Waarom spelen ze geen open spel? Is het angst voor de praktische gevolgen van een scheiding? Is het angst voor de openlijke bekentenis dat ze het vertrouwen van hun partner hebben geschonden? Of houden ze van beiden evenveel en zijn ze bang de liefde van één van beiden te verliezen? Maar is dit dan wel echte liefde? Openbaart echte liefde zich niet juist wanneer je de angst om haar te verliezen loslaat?

Zie ook: vreemdgangers

 

drogreden

Voor elk standpunt, elke actie is een argument te bedenken. Zelfs iets gruwelijks als moord wordt acceptabel voor de dader zodra hij er argumenten bij heeft bedacht. Veel van de argumenten die we bedenken zijn drogredenen. Ze bedriegen en misleiden je. In plaats van in de echte wereld plaatsen ze je in een denkbeeldige wereld die wordt begrensd door de argumenten die je hebt bedacht.

 

eerlijk

Wanneer je een willekeurige Nederlander vraagt wat belangrijke normen en waarden voor hem zijn dan heb je een grote kans dat hij zegt: eerlijkheid. Dit is raar. Als eerlijkheid echt zo belangrijk is dan zou je dat in het dagelijks leven terug moeten zien. Bijna iedereen zou dan de waarheid spreken. De realiteit wijst echter anders uit.

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat deze mensen iets anders bedoelen dan van Dale die het begrip omschrijft als: ‘wars van leugen en bedrog’. Wanneer je daarom doorvraagt naar wat de betreffende persoon verstaat onder het begrip eerlijkheid dan kom je uit bij zaken, als: open, direct, zeggen waar het op staat.

Toch zijn we niet altijd even open en direct. Zeg je een onbekende bijvoorbeeld dat hij uit zijn mond stinkt? Vraag je aan je baas een hoger salaris zodra het in je opkomt? Ondanks het feit dat we niet altijd even direct zijn, voelen we ons toch niet oneerlijk.

We hanteren blijkbaar persoonlijke toetsingscriteria voor de mate waarin we open en direct zijn. De consequentie is dat wanneer je eerlijkheid als norm voor jezelf hanteert dat je ook eerlijk zult moeten zijn over de toetsingscriteria, je achterliggende motieven en gevoelens. Dit blijkt moeilijker dan direct zijn.

Zie ook: liegen en bedriegen