Categoriearchief: vrij

Hoe vrij ben jij eigenlijk?

terug naar normaal

Ik verlang naar mijn leven van vóór de coronacrisis toen vrijheid normaal leek. Een tijd waarin ik vrij was om te gaan en staan waar ik wilde. Ook al maakte ik er niet altijd gebruik van, nu het niet meer kan voel ik me in mijn vrijheid beknot. Het liefst zou ik de ziekte al hebben gehad en immuniteit hebben opgebouwd maar ik besef dat dit waanzin is. Ik zal moeten leren omgaan met de nieuwe situatie. Het duurt zeker nog één tot anderhalf jaar voordat er een vaccin beschikbaar is. Ik zal in die tussentijd mijn vrijheidsgevoel moeten zien terug te vinden. De enige plaats waar ik haar kan vinden is mijn geest, daar waar ze altijd was en zal zijn.

Zie ook:
onzeker
waanzin

vrij zijn en vrij blijven

Dit jaar was een jaar waarin ik besefte hoe bijzonder onze vrijheid is. Wij zijn er in de afgelopen zeventig jaar zo aan gewend geraakt dat we soms vergeten om haar te beschermen en te voeden. Mijn wens voor het komende jaar is dan ook dat we massaal door middel van het vrije woord uiting geven aan de vrijheid door ons uit te spreken tegen terrorisme. Niet door haat te zaaien maar door de kracht van de rede maximaal te gebruiken.

vrijheid

Het achtervoegsel -heid in het begrip vrijheid geeft een toestand weer. Vrijheid is iets waarvan we doen alsof het een blijvende toestand is. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is iets waarvoor in de loop van de tijd ruim baan is gemaakt door mensen die kozen voor de rede zoals de Griekse filosofen 2500 jaar geleden en de verlichte denkers vanaf 1650. In al deze eeuwen namen we, door de rede centraal te stellen, afscheid van het dogmatisch geloof in de autoriteit van kerk en vorst. Langzaam maar zeker dringen de dogmatici echter onze wereld weer binnen. Ik vraag me af of we ons bewust genoeg zijn van het belang van de rede om de vrijheid te beschermen tegen deze religieuze dogmatici en politieke heersers. Of we de vrijheid niet zullen verkwanselen door de rede te laten verzanden in redelijkheid.

zelfstandig

Veel van onze zogenaamde unieke eigenschappen zijn genetische programmeringen en programmeringen uit de vroegste jeugd, zoals het recht dat je meent te hebben op onvoorwaardelijke liefde. Dit idee is ontstaan toen je volledig afhankelijk was van je ouders. Je hoefde maar te huilen of je kreeg een schone luier om of een speen in je mond. Toen je ouder werd wees je deze steun steeds vaker af en wilde je alles zelf doen. Wanneer je ouders je wilden helpen zei je boos ‘zelf doen’. Deze tegenstrijdigheid, afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, levert spanning op. Wanneer je erin slaagt om rustig in het centrum van deze spanning te gaan staan ontdek je wat het betekent om echt zelfstandig te zijn: op eigen benen middenin het leven staan.

Zie ook: onvoorwaardelijk

Fijne vakantie!

Vakantie komt van het Latijnse vacare: vrij zijn. Er zijn echter maar weinig mensen die tijdens hun vakantie echt vrij zijn. Voor de meesten is het een periode waarin ze op zoek gaan naar nieuwe indrukken en gevoelens. Naar andere mensen en een andere omgeving. Er zijn maar weinig mensen die hun vakantie gebruiken om het verlangen naar nieuwe indrukken en gevoelens los te laten en te ervaren wat het betekent om echt vrij te zijn. Om dit te ervaren heb je geen vakantie nodig. Je kunt het ook hier en nu ervaren wanneer je jezelf openstelt voor je werk en voor de mensen met wie je werkt. Fijne vakantie!

 

Auteur: Willem Razenbrg

zelfvernietiging

Ik sta er iedere keer weer van versteld hoe zelfvernietigend mensen kunnen zijn. Ik denk niet aan oorlog en geweld. Ik denk aan hen die zichzelf klem zetten. Die elke uitdaging uit de weg gaan. Die zich neerleggen bij een situatie en zich met hand en tand verzetten tegen hen die laten zien dat er vrijheid is te winnen achter iedere grens. Met venijnige opmerkingen halen ze naar hen uit. Proberen hen de mond te snoeren. Zien niet in hoe ze hun eigen vrijheid insnoeren, zichzelf vernietigen. Overigens is dit laatste misschien wel de enige manier voor hen om te kunnen ervaren wat het is om vrij te zijn.

 

ego

De betekenis van het woord ego reikt verder dan het woord ik. Ego heeft de betekenis van het bewuste ik, je gevoel van eigenwaarde en persoonlijkheid. Voor de meeste mensen overschrijdt dit ego hun fysieke ik.

Deze verzelfstandiging van het ego heeft verstrekkende gevolgen. Zo doen we er alles aan om het in stand te houden en te laten groeien. We omringen ons bijvoorbeeld met mensen die het willen bevestigen. We gaan degenen die het ter discussie stellen uit de weg of vallen hen aan.

Door deze zelfbevestiging denkt het ego een antwoord te hebben op alle vragen ten aanzien van een gelukkig leven. Het ziet niet de waarde van het zichzelf overgeven aan het leven. Aan de vrijheid die ontstaat wanneer je bereid bent de pijn van de afbraak van het ego te ondergaan.