Categoriearchief: uitdaging

Is iets een probleem of een uitdaging? Voor sommigen zijn deze columns alleen al een gigantische uitdaging.

Zie ook categorie doel.

een nieuwe uitdaging

Ik weet sinds enkele dagen dat ik Parkinson heb. Het eerste dat ik voelde toen ik het hoorde was blijdschap. Blij dat ik nu eindelijk wist wat er met me aan de hand was. De puzzelstukjes vielen op hun plaats. Allerlei grote en kleine klachten die ik heb werden verklaard. Langzamerhand dringt echter ook het besef tot me door dat ik in de komende jaren met meer beperkingen zal moeten leren leven dan ik ooit had kunnen vermoeden. Los van de beperkingen sta ik ook voor een nieuwe uitdaging. Ik zal moeten leren omgaan met de emotionele gevolgen van mijn ziekte. Mezelf niet gek maken over de weinig rooskleurige vooruitzichten maar de emoties van wanhoop en onvermogen onder ogen zien en me concentreren op wat ik nog wel kan. De grootste uitdaging waar ik voor sta is om niet met het verleden of de toekomst bezig te zijn maar met het hier en nu.

lijdensverhaal

Het leven zit vol uitdagingen. De grootste uitdaging is dat je leert omgaan met het lijden dat op je pad komt. Wie of wat je ook bent, er komt een dag dat je zult lijden. Of je nu de slimste, de beste, de knapste, de bekendste of de meest spirituele persoon bent die er op deze aardbol rondloopt, je kunt je er niet aan onttrekken. Dat is de kern van het lijdensverhaal van Christus. Hij kon en wilde zich niet aan het lijden onttrekken. Hij leerde er mee om te gaan door zich over te geven aan wat het lijden omarmt en overstijgt. Om met zijn laatste woorden te spreken: In uw handen beveel ik mijn geest.

Zie ook: mens van vlees en bloed

doe wat je doet

Een van de grote uitdagingen in het leven is de dingen die je doet stap voor stap te doen, op het juiste moment en op de juiste plaats. Vaak lukt dit niet omdat je aandacht uitgaat naar wat is gedaan of wat nog moet worden gedaan. Je denken bemoeit zich met wat je doet. Je werkt hard, niet omdat je het fijn vindt om hard te werken maar omdat je vindt dat je hard moet werken. Ook kun je jezelf niet overgeven aan wat je doet omdat je vindt dat je aandacht moet schenken aan de mensen die een beroep op je doen. Zelfs aan hen die je aandacht claimen om hun oppervlakkigheid te bevestigen of die je proberen te vangen in hun web van ellende en verzet.

zelfvernietiging

Ik sta er iedere keer weer van versteld hoe zelfvernietigend mensen kunnen zijn. Ik denk niet aan oorlog en geweld. Ik denk aan hen die zichzelf klem zetten. Die elke uitdaging uit de weg gaan. Die zich neerleggen bij een situatie en zich met hand en tand verzetten tegen hen die laten zien dat er vrijheid is te winnen achter iedere grens. Met venijnige opmerkingen halen ze naar hen uit. Proberen hen de mond te snoeren. Zien niet in hoe ze hun eigen vrijheid insnoeren, zichzelf vernietigen. Overigens is dit laatste misschien wel de enige manier voor hen om te kunnen ervaren wat het is om vrij te zijn.

uitdaging

Het is mode om elk probleem een uitdaging te noemen. Dit woord suggereert namelijk dat je iets aan een probleem wilt doen. Grote praktische problemen pakken we meestal wel aan. Kleine persoonlijke problemen gaan we uit de weg.

We rechtvaardigen dit met uitspraken als: Daar heb ik nu geen zin in. Waarom moet alles altijd zo moeilijk zijn? Ook deze gedachten en gevoelens vormen echter een uitdaging. Ze dagen je uit om de weerstand onder ogen te zien die er onder verborgen zit.

Vaak zit de weerstand verborgen in keuzes als: De ander tot vijand verklaren om niet zelfkritisch te hoeven zijn. Kiezen voor de gemakkelijke weg in plaats van de moeilijke weg. Het herkennen en erkennen van deze keuzes vormt misschien wel de grootste uitdaging.