Categoriearchief: levensfasen

De fasen in je ontwikkeling als mens.

passanten

Wanneer ik op een terras zit kijk ik anders naar de mensen die passeren dan enkele jaren geleden. Het zijn voor mij steeds meer individuen in plaats van representanten van een bepaald type mens. Ik zie het eigene van hun persoon. Dat wat hen aan het leven bindt en wat ze aan het einde van hun leven moeten loslaten. Wekten ze vroeger een glimlach van verbazing en verwondering bij me op. Nu laten ze me zien hoe betrekkelijk en gewoon ik zelf ben en hoe mijn leven een tijdelijke fase is van iets anders. Een fase waar ik, net als zij, doorheen moet voordat ik mijn band met het leven kan loslaten.

Zie ook: afgerond leven

 

nieuwe fase in de individualisering

Er is een nieuwe fase in de individualisering aangebroken. Na de geestelijke bevrijding tijdens de verlichting in de achttiende eeuw, de economische bevrijding door de industrialisatie aan het begin van de negentiende eeuw en de seksuele en spirituele bevrijding in de jaren zestig van de vorige eeuw is nu de fase aangebroken van de digitale bevrijding. In deze nieuwe fase zullen we minder afhankelijk worden van onze fysieke aanwezigheid in contacten. Deze zullen worden vervangen door een virtuele realiteit. Deze nieuwe realiteit zal niet alleen onze contacten bepalen maar zal ook voorzien in onze behoefte aan romantiek en seksualiteit. Ik vind het boeiend om te zien hoe deze nieuwe fase zich nu al ontvouwt en vraag me af of hoe ver toekomstige generaties erin mee zullen gaan. Of hebben ze hierin niets te zeggen omdat hun leven zal worden gekleurd en bepaald door voorgaande fases?

persoonlijke levenssfeer

Onze persoonlijke levenssfeer is meer dan wat we met het recht op privacy proberen te beschermen, meer dan het recht op een ruimte waarin je jezelf kunt zijn en waarin je jezelf kunt afsluiten voor de invloed van de buitenwereld. Je persoonlijke levenssfeer is de intieme ruimte binnen jezelf. Deze kleurt mee met wat je, in figuurlijke zin, in- en uitademt. In mijn kinderjaren werd deze intieme ruimte gekenmerkt door de geborgenheid die ik inademde en de nieuwsgierigheid die ik uitademde. In mijn pubertijd en adolescentie was het de drang naar avontuur die ik inademde en de bravoure waarmee ik deze uitademde. In mijn arbeidzame leven was het de creatieve inspiratie die ik inademde en de groei die ik uitademde. In de huidige fase van mijn leven is de intieme ruimte een caleidoscoop waarin ik de in- en uitademing van het leven zelf waarneem.

Zie ook: betekenis comfortzone

controle

We willen als mens zelf kunnen bepalen wie we zijn en wat we doen. Dit verlangen groeit vanaf onze kindertijd totdat we onszelf in de pubertijd afzetten tegen iedereen die ons hierbij in de weg staat. Het verlangen naar controle krijgt in de pubertijd een extra boost door het ontwaken van de seksualiteit. Soms wordt de behoefte aan controle hierdoor een obsessie die uitmondt in anorexia of geweld. Ook leidt het in sommige gevallen tot radicale ideeën waarmee pubers grip proberen te krijgen op zichzelf en hun omgeving.

Zie ook: controlefreak

levenscurve

Het leven van een mens verloopt volgens een klokvormige grafiek. Het begint waar de curve nog niet aan de buiging naar boven lijkt te zijn begonnen. Langzaam komt het op gang. In het begin is het alsof je nog alle tijd van de wereld hebt. Hoe dichter je bij de top komt hoe groter echter de drang om hem te bereiken. Op weg naar de top wil je en moet je steeds meer van jezelf. Aangekomen op de top geniet je van het uitzicht en denkt ‘Oké, verder nu.’ Aarzelend begin je aan de afdaling. De grote keuzes in je leven liggen achter je. Het leven bestaat nog slechts uit kleine stapjes. Voorzichtig en bijna teder tast je de grond onder je voeten af. Aangekomen aan de voet van de curve ga je verder of sta je even stil en laat alles los.

levensfasen

Als tiener ga je op zoek naar een sociaal netwerk van vrienden en vriendinnen. Als twintiger ga je op zoek naar kennis en vaardigheden. Als dertiger wil je deze verworvenheden verzilveren in een carrière. Als veertiger vraag je jezelf af: Is dit het nou? Sommige veertigers gaan vervolgens op zoek naar wat ze hebben gemist of wat ze denken te hebben verloren. Anderen worden milder, krijgen meer oog voor de mensen om hen heen. Weer anderen gaan op zoek naar wat de mens overstijgt. Wanneer ze blijven zoeken ontdekken ze dat ze een noot waren in de harmonie van het leven, nu eens zuiver dan weer vals.