Categoriearchief: levensverhalen

We zijn allemaal de schrijver van ons eigen levensverhaal.

fragmenterend leven

Mijn leven valt steeds meer in stukken uiteen. Ik besefte dit toen ik een film zag waarvan ik wist dat ik hem eerder had gezien. Dit was voor mij echter geen reden om te stoppen met kijken. Ik was alleen niet meer de gevangene van de verhaallijn. Ik vond het gewoon leuk om naar het spel en de beelden te kijken. Dit geldt voor heel mijn leven. De verhaallijn van het leven is een deel van mezelf geworden waardoor ik er steeds minder mee bezig ben. In plaats daarvan krijg ik meer oog voor de weerspiegeling van de verhaallijn in de losse fragmenten van het leven.

 

niet je uiterlijk maar je innerlijk

Het klinkt zo gemakkelijk ‘Het gaat niet om je uiterlijk maar om je innerlijk.’ Maar zijn uiterlijk en innerlijk wel zo gemakkelijk te scheiden? Deze vraag speelde door mijn hoofd toen ik me de afgelopen dagen verdiepte in de rechtszaak tegen de Amerikaanse Jodi Arias. Zij is wat sommigen ‘smoking hot’ noemen. Ze kon met haar uiterlijk mannen om haar vinger winden. Dit dankte ze aan haar glimlach en seksualiteit. Toen haar vriend haar wilde dumpen hielp dit haar echter niet. Ze sloeg op tilt omdat hij haar wilde dumpen en slachtte hem af. Na haar arrestatie bleek ze niet alleen de kracht van haar uiterlijk te hebben overschat maar bleek ze ook de kracht van haar innerlijk te overschatten. Met haar intelligentie en creativiteit spon ze een web van leugens waarin ze verstrikt raakte. Ze werd uiteindelijk tot levenslang veroordeeld zonder kans op voorwaardelijke vrijlating.

Zie documentaire: Travis Alexander Jodi Arias

 

mensen kijken

Ik heb in mijn werk veel mensen geobserveerd, hun persoonlijkheid vastgesteld en hen vervolgens een spiegel voorgehouden. Dit werk heb ik na mijn pensionering losgelaten. Ik observeer nog wel mensen maar houd hen geen spiegel meer voor. Al observerend zie ik hoe iemands leven wordt gevormd door zijn talenten en omgeving en hoe de rode draad van zijn leven zich ontrolt. Wanneer ik dit zie glimlach ik om de betrekkelijkheid ervan. Betrekkelijk in de betekenis van ‘in verband staande met’. Iemands persoonlijke waarde binnen de context van de waarden van zijn omgeving en van het leven zelf. Zodra ik deze betrekkelijkheid zie welt er begrip en mededogen in me op en houd ik mijn mond.

Zie ook: schikgodinnen

 

een wereld in een wereld

Ik heb meerdere dagboeken gelezen van schrijvers die ver voor mij leefden. Wat mij steeds weer verbaast is hoeveel anders mijn jeugd in de jaren vijftig was. Zo afgesloten en beschut als ik leefde zo kosmopolitisch en open leefden sommigen van hen. Hoe betrekkelijk was en is mijn wereld! Er leven miljoenen mensen in Nederland, autochtonen en allochtonen, die ik niet ken en die mij en mijn wereld niet kennen, laat staan dat de rest van de wereld ons kent. Hoe zal ik op mezelf terugkijken wanneer het dagboek van mijn leven is geschreven? Ben ik dan nog altijd verbaasd of ben ik dan verwonderd over de betrekkelijkheid van mijn wereld in een wereld, in een..?

Zie ook: verbazing

 

verdwaasd

Er is een groot aantal literaire verhalen waarin de hoofdpersoon verdwaasd door het leven gaat. Voor mij zijn al deze verhalen uitingen van het onvermogen van de mens om de diepere waarde van het leven te ervaren. Soms krijgen deze verhalen een extreem karakter wanneer de hoofdpersoon zich in zijn verdwazing overgeeft aan geweld of aan een onbereikbare liefde. Er zijn maar weinig verhalen waarin de hoofdpersoon zich overgeeft aan de stilte. Dit is eigenlijk ook wel te begrijpen. Stilte kent geen woorden waarmee je verhalen kunt vertellen.

 

autobiografie

We leven allemaal ons leven waarvan sommigen zeggen dat ze er ‘een ‘boek over zouden kunnen schrijven’. Meestal denken deze would-be schrijvers aan de dramatische momenten die ze hebben meegemaakt en in mindere mate aan de inspirerende momenten in hun leven. Nog minder mensen willen een boek schrijven over hun arrogantie, gebral, gekonkel, afgunst, schraapzucht en agressieve genoegens in de jacht op geld, invloed en macht.

 

levenscurve

Het leven van een mens verloopt volgens een klokvormige grafiek. Het begint waar de curve nog niet aan de buiging naar boven lijkt te zijn begonnen. Langzaam komt het op gang. In het begin is het alsof je nog alle tijd van de wereld hebt. Hoe dichter je bij de top komt hoe groter echter de drang om hem te bereiken. Op weg naar de top wil je en moet je steeds meer van jezelf. Aangekomen op de top geniet je van het uitzicht en denkt ‘Oké, verder nu.’ Aarzelend begin je aan de afdaling. De grote keuzes in je leven liggen achter je. Het leven bestaat nog slechts uit kleine stapjes. Voorzichtig en bijna teder tast je de grond onder je voeten af. Aangekomen aan de voet van de curve ga je verder of sta je even stil en laat alles los.

Zie ook: levensfasen