Categoriearchief: Trump

Waarom kiezen we altijd voor dictators wanneer het even tegenzit?

oorlogsdreiging

Uit angst haar welvaart te verliezen zal het westen zich wel twee keer bedenken voordat ze nucleaire wapens inzet in een gewapend conflict. Het regiem in Noord Korea heeft minder te verliezen. Bovendien heeft het een externe vijand nodig om de steun van de eigen bevolking te kunnen behouden. Een vijand die zich niet vijandig gedraagt kan echter niet eindeloos als vijand worden gepresenteerd. Dit leidt tot provocaties die het beeld van Amerika als vijand moeten bevestigen. Zij vergroten het risico dat Amerika ook daadwerkelijk aanvalt zoals ze in Irak heeft gedaan na een soortgelijke voorgeschiedenis van dreiging en geweld door Saddam Hoessein. China en Rusland zullen in dit geval niet stil blijven zitten. Beide landen grenzen aan Noord Korea. Net als Noord Korea onderdrukken ook zij hun bevolking. Wanneer ze niet opkomen voor hun vroegere bondgenoten in Noord Korea dan kan dat door de eigen bevolking als zwakte worden beschouwd. Dit wekt bij minderheden in deze landen de indruk dat er ruimte is om in opstand te komen. Daarnaast geldt voor China dat wanneer in een oorlog Noord Korea wordt ingelijfd door Zuid Korea dit grote gevolgen heeft voor haar positie in de regio. Dit zal China niet over haar kant laten gaan. Zijn er andere oplossingen? Onderhandelen misschien? Waarover? Noord Korea die haar kernwapenarsenaal opgeeft? In de woorden van Poetin ‘Ze eten liever gras.’ Economische sancties? Door extra economische sancties zal de armoede in Noord Korea groter worden en zal de kans op binnenlandse onrust groeien. Dit zal het regiem ertoe aanzetten om de onrust om te buigen naar oorlogsbereidheid. Opheffen van de bestaande economische sancties? Ook dit zal de oorlogsdreiging niet doen afnemen. Het regiem zal dit als een overwinning beschouwen en doorgaan met provocaties en misschien zelfs met een rechtstreekse aanval op Amerika of Zuid Korea. Bovendien zal dit als winst worden gezien door andere regiems in de wereld die hun bevolking onderdrukken. Dit zal ertoe leiden dat ook zij een nucleaire macht willen worden, eventueel met de hulp van Noord Korea.

Zie ook: wie dreigt ..

 

hard en hart

Als leidinggevende moet je nu eens hard zijn dan weer zacht, hart met een t. Nu eens directief dan weer sociaal. Ik herinner me een sociaal manager, directeur van een commercieel bedrijf. Een vriendelijke pijp rokende man die goed was voor zijn medewerkers. De omzet daalde. Hij werd ontslagen. De raad van commissarissen koos vervolgens voor een directieve opvolger. Een dominante narcistische man die commercieel door het gaatje ging en over lijken. Amerika maakt op dit moment een soortgelijke wisseling van de macht mee. De vriendelijke, sociale president Obama is opgevolgd door de dominante, niets of niemand ontziende Trump. Laten we hopen dat er na hem een president komt die hard en hart met elkaar verbindt.

Zie ook:
pijnlijk
onze zachte onderbuik
de testosteron blik
teder

 

dictator Trump

Ik erger me aan degenen die politici verwijten dat zij hun verkiezingsbeloften niet nakomen en die iemand als Trump kiezen omdat hij zijn beloften onverdund uitvoert. Zij begrijpen een belangrijk principe van het democratisch proces niet. Een democratisch gekozen leider regeert namens de gehele bevolking. Zelfs wanneer hij een meerderheid van de kiezers achter zich heeft staan houdt hij rekening met de verliezers. Hij sluit compromissen met hen al is het maar om spanningen en opstanden te voorkomen. Trump is geen democraat en ook geen republikein. Hij is een dictator die alle macht naar zich toe trekt en die zijn wil compromisloos oplegt aan meer dan de helft van de kiezers. Laten we hopen dat het democratisch systeem in Amerika sterk genoeg is om te voorkomen dat hij een absoluut heerser wordt die zichzelf boven de kiezers en boven de wet stelt.

Zie ook:
rompertje stumpertje trumpertje
mindfucker
nood leert bidden

 

mindfucker

Een mindfucker is iemand die zijn slachtoffer zodanig manipuleert dat deze aan zichzelf gaat twijfelen. Vaak is het een narcist die in het middelpunt van de belangstelling wil staan. De mindfucker hanteert diverse manipulatietechnieken, zoals: Ontkennen dat hij iets heeft gezegd en doen alsof de ander het waarschijnlijk wel weer vergeten zal zijn. Zichzelf met leugens mooier voordoen dan hij is en woedend reageren wanneer de ander hem op deze leugens wijst. Met nepnieuws de ander proberen te beschadigen en verontwaardigd reageren wanneer hij zelf slachtoffer dreigt te worden van nepnieuws. Neem de tweet van Trump van 6 augustus 2012 waarmee hij nepnieuws over Obama verspreidde: An ‘extremely credible source’ has called my office and told me that @BarackObama’s birth certificate is a fraud. Een andere tweet toen hij op 11 januari 2017 zelf slachtoffer dreigde te worden van nepnieuws over de invloed die Poetin op hem zou hebben: I win an election easily, a great “movement” is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state!

Zie ook:
mijn baas is een narcist
rompertje stumpertje trumpertje
dictator Trump
nood leert bidden

 

rompertje stumpertje trumpertje

De naam Trump roept de volgende associaties bij me op: rompertje, stumpertje, trumpertje. Waarom verklein ik de nieuwe president van Amerika tot baby- en peuterformaat? Probeer ik de gevolgen van zijn aanstelling te verkleinen door hem kleiner voor te stellen? De vraag zet me ertoe aan om vast te stellen wat ik van hem vind: Trump is met zijn gebrekkige moreel besef en zijn impulsieve en dominante gedrag een gevaar voor de wereld waarin ik leef. Direct hierop volgend bedenk ik dat misschien later zal blijken dat ik zijn invloed te groot heb ingeschat. Dit leidt tot een nieuwe vraag: Verstop ik mezelf nu onder een warme deken waar alles goed komt? Straks blijk ik zelf het stumpertje te zijn, een onnozel en goedgelovig kind.

Zie ook:
nood leert bidden
dictator Trump
mindfucker

 

nood leert bidden

In tijden van onzekerheid zoeken mensen steun bij een hogere macht of bij een sterke leider. In de kerk zoeken ze steun bij een goddelijke macht. Maatschappelijk zoeken ze steun bij een politieke leider. Op dit moment wordt de wereld overspoeld door onzekerheid over de effecten van oorlog, globalisering, klimaatverandering en economische ongelijkheid. Zaken waar volgens velen de gevestigde politiek door eigenbelang en navelstaarderij geen antwoord op heeft. Dit wantrouwen zie je overal terug, van Amerika tot Rusland en de Filipijnen waar de bevolking steun zoekt bij populisten als Trump, Poetin en Duterte. Politici die simpele en krachtige oplossingen zeggen te hebben en door hun aanhang als goden worden vereerd.

Zie ook:
rompertje stumpertje trumpertje
mindfucker
dictator Trump