Categoriearchief: kudde

Wij zijn kuddedieren, soms bij de beesten af. Lees meer over je eigen gedrag in de volgende columns.

referendum

Ik schaam me er voor dat ik mens ben. Dat ik bij een kudde hoor die bij het minste of geringste op hol slaat. Een kudde waar emoties hoogtij vieren en waar het beheerst overdenken van een situatie wordt bedolven onder de hoeven van door onzekerheid en blinde angst voortgedreven kuddedieren. Misleid en opgehitst door populisten stort de kudde zich in referenda waar het gezonde verstand ten onder gaat in een stortvloed van emoties. Zelfs nadat de overlevenden uit het emotionele ravijn zijn ontsnapt blijkt dat ze er niets van hebben geleerd. Ze kijken misschien nog een keer beduusd achterom, vergeten wat ze hebben gezien en grazen verder, wachtend op de volgende stampede.

 

haat-liefde

Ik heb een haat-liefde relatie met groepen. Enerzijds heb ik ze nodig en geniet ik van de mogelijkheden die groepen mij bieden, anderzijds erger ik me aan de invloed die ze op me uitoefenen. Zo snap ik dat ik uit veiligheidsoverwegingen mezelf het best aan de verkeersregels kan houden maar erger me aan het feit dat anderen me ertoe verplichten en me straffen wanneer ik het niet doe. Ik vind persoonlijke autonomie belangrijk en erger me aan mensen die hun autonomie opofferen om bij een groep te kunnen horen. Nu ik dit zo overdenk besef ik dat ik, om de spanning die dit bij me opwekt kwijt te raken, zowel de haat als de liefde zal moeten loslaten en opgaan in iets dat mij en alle groepen overstijgt.

 

geplet door de kudde

In strijd met alle films en verhalen waarin de held het wint van een groep tegenstanders is er één gevecht dat je altijd verliest: het gevecht met de kudde. Wanneer de groep groot genoeg is en in een stampede over je heen walst verlies je het als individu. Dit geldt niet alleen voor het fysieke gevecht. Iedere kudde heeft de kracht van een stoomwals in zich. Beschikt over wetten die de vrijheid van het individu beperken en over technologieën waarmee het individu in de gaten kan worden gehouden en gemanipuleerd. Ondanks heldhaftige pogingen van hackers en klokkenluiders om een halt toe te roepen aan deze stoomwals zul je er rekening mee moeten houden dat je het gevecht zult verliezen. De enige mogelijkheid om aan je lot te ontsnappen is door je afhankelijkheid van de kudde los te laten. Je voorkomt daarmee niet dat je wordt geplet. Er opent zich wel een wereld voor je waarin geen winst of verlies bestaat.

 

volgers

Wij zijn kuddedieren. Lopen in een kringetje achter elkaar aan. Zijn tevreden met het feit dat er iemand voor en iemand achter ons loopt. Verkneukelen ons in onze positie binnen de groep. Zijn trots op het aantal volgers dat we hebben. Er is maar een kleine groep mensen die de vicieuze cirkel van volgers verlaat om een eigen weg te gaan. Liever dan die stap te zetten verheffen we degene die voor ons loopt tot koploper. Beseffen niet dat ook deze persoon rondloopt in de kring van volgers.

Zie ook:
selfitis
geboren volgers

 

ongebonden

Ik begrijp goed waarom sommige mensen zich afzetten tegen de overheid. Tegen de drang om het individu ondergeschikt te maken aan de groep. Ook ik erger me regelmatig aan de overheidsbemoeienis. Ik besef echter ook dat ik mijn leven niet kan leiden zoals ik doe wanneer we niet sociaal, juridisch en economisch zouden samenwerken. Terwijl ik dit tot me door laat dringen zie ik plotseling een vrouw naast me zitten op het terras. Terwijl ik met verstilde aandacht naar haar kijk zie ik hoe ze één van de vele draden is in de kabel van leven, hoe ze het leven zelf is, individueel en ongebonden binnen de knoop van leven.

 

geboren volgers

Wij zijn geboren volgers. Zoals een eend elk willekeurig bewegend voorwerp volgt zodra ze uit het ei komt, zo volgen wij onze ouders en de cultuur waarin we leven. Zitten met strakke banden vast aan de kudde die ons omringt. Soms met wurgriemen en soms met uitrolbare hondenlijnen. Wanneer je jezelf hiervan wilt bevrijden volg dan de verschillende riemen of lijnen naar hun begin. Wees de stille waarnemer van wat je ziet en oordeel niet.

Zie ook: volgers

 

de macht van de kudde

Ik heb moeite met de macht van de kudde. De kudde als superego waar de leiders zich heilig wanen omdat ze denken een hoger doel te dienen. Waar de leden hun ego versterken door het te voeden met de macht en de kracht van de groep. Het liefst onttrek ik me aan de tentakels van de kudde en zoek de stilte. Daar waar mijn ego verdwijnt omdat ik het niet voed. Waar ik me verbonden voel met de kudde zonder er deel van uit te maken.