Categoriearchief: Heerlijke nieuwe wereld?

Zal er in de toekomst een betere tijd voor de mens aanbreken?

trial and error

In de loop van de tijd verdwenen mutaties in onze genen wanneer ze de overlevingskans verkleinden. In het dagelijks leven houden we geen rekening met dit natuurlijk selectieproces. Alles moet in één keer perfect zijn. Niet alleen ons lichaam moet van jongs af aan perfect zijn, alles moet perfect zijn. We willen zo snel mogelijk het perfecte huis, de perfecte baan, het perfecte antwoord. We hebben niet het geduld om een leven lang naar het perfecte antwoord te zoeken, wetende dat perfectie een onbereikbaar doel is. Alleen door naar perfectie te streven in het besef dat perfectie gepaard gaat met imperfectie ontdek je de ware aard van het leven dat zowel het één als het ander is: trial and error, gissen en missen.

 

digitale manipulatie

We worden digitaal gemanipuleerd. Via de ‘sociale’ media krijgen we desinformatie toegespeeld waarmee feiten worden verdraaid, in een kwaad daglicht gesteld en in twijfel getrokken. Internettrollen worden ingezet om negatieve berichten te verspreiden en sock puppets voor positieve berichten. Daarnaast wordt ons collectieve geheugen gemanipuleerd door standpunten ongenuanceerd te verspreiden. Wat te denken van het standpunt dat de inval in Irak in 1990 onterecht was omdat er na deze inval geen chemische wapens werden gevonden. Wie nuanceert dit standpunt nog door te vermelden dat er in de Iraaks-Iraanse oorlog van 1980-1988 naar schatting 100.000 Iraniërs en Koerden zijn omgekomen door de chemische wapens van Irak en dat Saddam Hoessein in de jaren daarna het werk van de VN wapeninspecteurs onmogelijk maakte?

 

locked up

Ik heb diverse afleveringen gezien van het programma ‘Locked Up Abroad’. De westerse gevangenen in deze reportages zitten in bijna alle gevallen vast voor het smokkelen van drugs. Wat mij opviel is hoe ze daartoe waren overgehaald. Ze kregen een gratis ‘once in a lifetetime’ vakantie aangeboden tezamen met een grote som geld. Terwijl ik naar de interviews keek besefte ik dat we allemaal zitten opgesloten in een gevangenis. Niet in een stenen gevangenis maar in een digitale. Verleid met gratis zoekmachines en sociale media hebben we onszelf overgeleverd aan digitale dealers die onze privacy met likes en andere psychografische trucs misbruiken voor hun jacht op macht en geld.

Zie ook: bezoekersaantallen

 

genetische modificatie

Wereldwijd zijn onderzoekers bezig om het DNA van planten, dieren en mensen te veranderen. De ontwikkelingen gaan sneller dan ik in 2003 voor mogelijk hield toen de samenstelling van het menselijk DNA in kaart was gebracht. We kunnen steeds beter fouten in het DNA opsporen, wegknippen en vervangen door nieuwe stukjes DNA. Dit roept vragen bij me op als: Zal er door de veranderingen die we in ons DNA aanbrengen een ander soort mens ontstaan die gevoelsmatig op een andere manier is verbonden met de wereld en met het universum dan wij? Of zal er geen verschil zijn? Waarom zou er trouwens een verschil moeten zijn? Is er nu feitelijk ook al geen verschil tussen mij en alles wat leeft?

 

een nieuwe realiteit

De smartphone heeft een nieuwe realiteit toegevoegd aan ons dagelijks leven. We gebruiken haar niet alleen om te communiceren met anderen maar ook om te communiceren met de kunstmatige intelligentie van het wereldwijde computernetwerk. Er groeit een steeds inniger band tussen ons en dit netwerk. Uiteindelijk zal deze band verder reiken dan de band tussen demente bejaarden en hun computergestuurde knuffelrobot. We zullen onze hersenen steeds meer laten aansturen door de logaritmes van het intelligente computernetwerk. De vraag die dit bij me oproept is: Zal dit netwerk een toegevoegde realiteit blijven naast onze menselijke natuur of zullen we ons erdoor laten opslokken? Wanneer ik kijk naar de mate waarin we verslaafd zijn geraakt aan de smartphone dan denk ik dat dit laatste zal gebeuren. Stel dat dit gebeurt, moet ik daar dan treurig om zijn? Nee, waarom zou de evolutie de biologische weg moeten blijven volgen? Waarom zou ze niet een technologische weg van kunstmatige intelligentie en robotisering mogen inslaan?

 

digitale vluchteling

Waar kun je straks nog naar toe wanneer je niet wilt leven in een digitale dictatuur? In een land waar je privacy wordt geofferd op het rooster van sociale kredietwaardigheid, controle en manipulatie. Een land waar door middel van virtual reality je persoonlijkheid wordt gebruikt om data toe te voegen aan een wereldwijde kunstmatige intelligentie. Stel dat er überhaupt nog een land is waar je naartoe zou kunnen vluchten, zou je daar dan ook een menswaardig bestaan kunnen opbouwen zonder de steun van computers voor je dagelijkse veiligheid, gezondheid en voedsel productie? En kunnen al die miljarden andere mensen dat dan ook?