Categorie: criminele bendes

Criminele bendes, een van de uitwassen van groepsvorming.

beloning en straf

Iedere groep kent groepsregels. Het overtreden van de regels wordt bestraft en het volgen van de regels wordt beloond. Het principe van beloning en straf lag tot nu toe stevig verankerd in de maatschappij. Dit kwam doordat het was geassimileerd door alle godsdiensten. In het Jodendom, Christendom en Islam is god degene die beloont en straft. In het Hindoeïsme en Boeddhisme geldt de wet van actie en reactie. ‘Wie goed doet, goed ontmoet en wie kwaad doet, kwaad ontmoet.’, nu of in een volgend leven. Door de afnemende invloed van godsdienst legt de angst voor straf het nu af tegen het persoonlijk eergevoel en de eer van de clan. Dit leidt ertoe dat sommigen het plegen van een moord minder erg vinden dan eerverlies. Criminele bendes laten zien wat de gevolgen hiervan zijn.

Zie ook:
stel dat ..
beloning voor goed gedrag

radicalisering

We hebben als mens de behoefte om onszelf maatschappelijk en geestelijk te manifesteren. Dit gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Sommige mensen zoeken daarom aansluiting bij de pasklare antwoorden van criminele bendes en van politieke en religieuze leiders. De behoefte om je te manifesteren kan zo sterk zijn dat zelfs de antwoorden die terroristen bieden acceptabel lijken. De acceptatie groeit wanneer de aanbieders van de kant en klare antwoorden ook de gevoelens van onmacht, gekwetstheid en woede erkennen die soms ontstaan wanneer je geen zin weet te geven aan het leven. Wanneer de acceptatie groot genoeg is kan je natuurlijke overlevingsdrang zelfs omslaan in een alles of niets gevoel waarbij een zelfmoordactie vanzelfsprekend lijkt.

Zie ook:
de kans dat je radicaliseert
radicaalislamitische jongeren
lone wolves
de uitzichtloosheid van het bestaan
een mens zijn zin, is een ..
fanatieke doodsdrift

vijftien minuten roem

In mijn zoektocht naar wat het geweld in ons doet ontwaken kwam de volgende vraag bij me op: Waarom zijn er zoveel mensen op zoek naar hun vijftien minuten roem? Het antwoord werd me duidelijk toen ik moest denken aan de drugsbendes in Zuid-Amerika. Via de weg van drugs, geld, macht en roem proberen de bendeleden hun aanzien te vergroten. Geweld is voor hen niet iets om zich voor te schamen maar een uitdrukking van hun heldenstatus. Hun in bloed gedrenkte roem geeft zin aan hun leven hoe kort dit soms ook is. Dit antwoord roept een volgende vraag bij me op: Wie ben ik om hen te veroordelen? Waarom zou de weg die zij volgen verkeerd zijn? Om deze vraag te kunnen beantwoorden besluit ik mijn eigen gevoelens onder ogen te zien. Het lijden dat zij veroorzaken botst met mijn diepste gevoel als mens: tederheid en mededogen. Maar geeft mij dit het recht hen te veroordelen? Nee, maar de reden dat ik het toch doe, is niet dit gevoel maar het feit dat de rechten die zij zichzelf toekennen de maatschappelijke rechten van anderen onevenredig beperken. Ondanks dat ik hun gedrag dus veroordeel, zijn vanuit spiritueel oogpunt de 65 jaar dat ik leef niet meer of minder waard dan hun vijftien minuten roem.

Zie ook:
oordelen
zelfverkozen helden

jongensdroom

Veel jongens willen later een stoer beroep uitoefenen. Beroepen waarmee ze anderen kunnen helpen en beschermen. Deze stoerheid is een geliefd thema in de filmindustrie waar de held zijn dapperheid en vaardigheid inzet voor de bescherming van vrouw en kinderen. Vanaf de pubertijd verandert deze droom in een droom over succes. De jongen wil zijn kracht inzetten om geld en aanzien te verwerven. Met het verdiende geld wil hij een gezin onderhouden en beschermen. Helaas wordt bij veel jongens hun droom al in een vroegtijdig stadium verbrijzeld. Zij kunnen hun ouders niet beschermen tegen een scheiding, krijgen geen respect van hen, vinden geen partner of baan. Op dat soort momenten bundelen sommigen hun krachten en vormen een jeugdbende. Hier vinden ze het respect en de geborgenheid die ze anders in hun werk of gezin zouden hebben ervaren.

Zie ook:
testosteronbel
agressie
Gevaar!

testosteronbel

Er is een gigantische testosteronbel aan het ontstaan. In een stabiele en welvarende maatschappij kanaliseren de krachten die door testosteron worden opgewekt zich in een vaste relatie, kinderen en een baan. Niet alle jonge mannen zijn in staat deze natuurlijke doelen te realiseren. Goed geïnformeerd als ze zijn beseffen ze dat het ook anders kan. Gefrustreerd zoeken ze steun bij elkaar en proberen zich met geweld datgene te verschaffen waar ze recht op menen te hebben. Een voorbeeld hiervan is de jeugdbende MS13 die momenteel de Amerikaanse steden overspoelt. Deze zeer gewelddadige bende heeft alleen al in de Verenigde Staten 60.000 leden, wereldwijd 200.000. Ook op andere plaatsen in de wereld zie je de macht van jeugdbendes groeien zoals de Mungiki in Kenya en de Primeiro Comando da Capital in Brazilië. Ik houd mijn hart vast voor wat er kan gebeuren wanneer al dit testosteron in handen komt van terroristenleiders, dictators en krijgsheren.

Zie ook:
jongensdroom
collectief geweld
verlichting 2.0
Gevaar!