Categoriearchief: genot

ontsnapt aan de angst

Angst en onzekerheid zijn gevoelens die we liever niet onder ogen zien. Vaak proberen we eraan te ontsnappen door op zoek te gaan naar genot. Proberen ons lijden te overrulen met roken, eten, vrijen en alles dat de wereld aan genot verschaft. Als verslaafden hebben we echter steeds meer nodig om de angst en onzekerheid te overstemmen. Wanneer je jezelf wilt bevrijden uit deze spiraal, stel dan vast waardoor de angst wordt opgewekt en wees de stille getuige van wat je ziet en voelt.

 

tussen angst en genot

Ons leven wordt beheerst door de angst te moeten lijden en door de aantrekkingskracht van het genot. We proberen aan het lijden te ontsnappen door de angst te ontkennen en ons over te geven aan genot. We hopen dat dit zal uitmonden in eeuwig geluk. Hoe mooi hoop ook is, zij biedt niet het geluk dat je zoekt. Dat zit verborgen in het accepteren van de angst en van het genot zonder ze te ontkennen of je erin te verliezen.

Zie ook: angst en genot

 

angst en genot

Het woord emotie stamt af van het Latijnse begrip emovere: in beweging brengen. Emoties brengen ons lichaam in beweging zodat we kunnen overleven. De belangrijkste acties zijn vechten, vluchten en verbinden.

Vechten en vluchten helpen je te overleven bij direct gevaar. Deze acties worden vanuit het angstcentrum in de hersenen aangestuurd.

Je verbinden aan iets of iemand is een overlevingsstrategie voor de middellange en lange termijn. Deze emotie wordt gevoed vanuit het genotscentrum. Vanuit dit centrum krijgen bijvoorbeeld de seksualiteit en eten en drinken een positieve lading.

Angst en genot zijn nuttige overlevingsinstrumenten. Ze zijn echter een risico voor je spiritueel leven doordat ze je aandacht kunnen gijzelen. Daarom: Gebruik ze maar laat ze niet jou gebruiken.

Zie ook: tussen angst en genot

 

begeerte

Ik concentreer me op het begrip begeerte. Voor veel mensen een ander woord voor libido. Ik concentreer me opnieuw. Het synoniem drang komt bij me op en in het verlengde daarvan het begrip overlevingsdrang.

De begrippen libido en overlevingsdrang doen me denken aan de boeddhistische middenweg. De weg tussen zintuiglijk genot en zelfpijniging. Pas toen hij beide extremen wist te vermijden ontwaakte Siddharta Gautama als Boeddha.

De link die ik leg tussen libido en zintuiglijk genot is me duidelijk. Ik vraag me af waarom ik aan zelfpijniging denk bij het begrip overlevingsdrang. Uiteindelijk zie ik ook daar de link: Asceten die zichzelf pijnigen om boven hun overlevingsdrang uit te stijgen.

Ik concentreer me nu op de samenhang tussen de vier begrippen. Het woord levenskracht komt bij me op. De kracht die zich als een golf voortplant in het heelal. De kracht die ik ervaar in alles wat ik denk, voel en doe, de kracht waarmee ik mezelf voortplant.

Ik probeer de gedachtegolf te stoppen. Het lukt niet. Ik wil verder. Ik zoek het begrip begeerte op in het woordenboek: sterk verlangen naar iets. Ik pak het etymologisch woordenboek erbij en onderzoek de oorsprong van het begrip verlangen: langer maken, uitstellen.

Ik zucht, verlang nog één ding: aankomen waar de golf zal landen, daar waar tegenstellingen verdwijnen op de middenweg. Ik lach om mijn verlangen. Waarom zou ik willen uitstellen wanneer ik er al ben?

Zie ook: Wat is liefde?