Categoriearchief: genot en begeerte

Genot en begeerte, twee belangrijke fysieke drijfveren. Ze zorgen er niet alleen voor dat we ons voortplanten maar we sublimeren ze ook zoals in de wijsbegeerte ‘de begeerte naar wijsheid’. Zie ook de hoofdcategorie drijfveer.

zelfzucht

Ik ben als kind seksueel misbruikt. De eerste keer ging dit gepaard met omkoping en met de onuitgesproken dreiging van geweld. De tweede keer gebeurde het onder het mom van persoonlijke aandacht. Het misbruik belastte mij met geheimen, schuldgevoelens, angst, bedrog en twijfel aan mijn seksuele geaardheid. Gevoelens waar ik niets mee kon en die ik verdrong. Pas veel later heb ik ze verwerkt en ben ik gaan begrijpen wat me was overkomen. Sinds kort begrijp ik ook de daders beter. Hun zelfzucht, de egoïstische begeerte die hen ertoe bracht mij te manipuleren. Ik ben hen beter gaan begrijpen omdat ik de verschillende vormen van zelfzucht beter ben gaan herkennen, zoals je zin doordrijven door je stem te verheffen, te zeuren en te drammen of door poeslief te doen.

Zie ook:
zekerheid
het gezeik zat
lang leve de psychopaat

Wat is liefde?

Is liefde de verzamelterm voor de hormonen waarmee we onszelf aan iets of iemand hechten? Of dien ik de vraag ‘Wat is liefde?‘ taalkundig te beschouwen? Is liefde slechts het zelfstandig naamwoord van het bijvoeglijke naamwoord lief? Maar wat is dan de betekenis van lief zoals in lief gezicht? Etymologisch is het woord lief verbonden met het gotische liufs, begeerlijk, en met het Latijnse libido, begeerte. In de taalkundige analyse speelt het werkwoord begeren blijkbaar een belangrijke rol. Wanneer ik me hierop concentreer stel ik vast dat liefde zowel statisch is, een zelfstandig naamwoord, als dynamisch, verbonden met het werkwoord begeren. Deze twee invalshoeken zijn misschien wel de reden waarom de liefde ons zo boeit. Liefde overlapt en verbindt de grootst mogelijke tegenstellingen met elkaar: stilstand en beweging, dood en leven.

Zie ook: begeerte

 

filosofie of wijsbegeerte

We gebruiken de begrippen filosofie en wijsbegeerte naast elkaar alsof ze hetzelfde zijn. Maar zijn ze wel hetzelfde? Filosofie betekent letterlijk vriend van de wijsheid, wijsbegeerte betekent begeerte naar wijsheid. Anders gezegd: De wijsgeer reikt begerig naar de wijsheid en de filosoof is er in vriendschap mee verbonden. Wanneer ik dit tot me door laat dringen en mijn aandacht richt op de vragen die zowel de filosoof als de wijsgeer stelt, dan kom ik tot de volgende uitspraak: De kunst van denken is het hartstochtelijk verlangen naar de wijsheid die in je vragen verborgen ligt.

Zie ook:
begeerte
wijsheid komt met de jaren

ontsnapt aan de angst

Angst en onzekerheid zijn gevoelens die we liever niet onder ogen zien. Vaak proberen we eraan te ontsnappen door op zoek te gaan naar genot. Proberen ons lijden te overrulen met roken, eten, vrijen en alles dat de wereld aan genot verschaft. Als verslaafden hebben we echter steeds meer nodig om de angst en onzekerheid te overstemmen. Wanneer je jezelf wilt bevrijden uit deze spiraal, stel dan vast waardoor de angst wordt opgewekt en wees de stille getuige van wat je ziet en voelt.

 

tussen angst en genot

Ons leven wordt beheerst door de angst te moeten lijden en door de aantrekkingskracht van het genot. We proberen aan het lijden te ontsnappen door de angst te ontkennen en ons over te geven aan genot. We hopen dat dit zal uitmonden in eeuwig geluk. Hoe mooi hoop ook is, zij biedt niet het geluk dat je zoekt. Dat zit verborgen in het accepteren van de angst en van het genot zonder ze te ontkennen of je erin te verliezen.

Zie ook: angst en genot

 

angst en genot

Het woord emotie stamt af van het Latijnse begrip emovere: in beweging brengen. Emoties brengen ons lichaam in beweging zodat we kunnen overleven. De belangrijkste acties zijn vechten, vluchten en verbinden.

Vechten en vluchten helpen je te overleven bij direct gevaar. Deze acties worden vanuit het angstcentrum in de hersenen aangestuurd.

Je verbinden aan iets of iemand is een overlevingsstrategie voor de middellange en lange termijn. Deze emotie wordt gevoed vanuit het genotscentrum. Vanuit dit centrum krijgen bijvoorbeeld de seksualiteit en eten en drinken een positieve lading.

Angst en genot zijn nuttige overlevingsinstrumenten. Ze zijn echter een risico voor je spiritueel leven doordat ze je aandacht kunnen gijzelen. Daarom: Gebruik ze maar laat ze niet jou gebruiken.

Zie ook: tussen angst en genot