Categoriearchief: energie

Ik gebruik het woord energie voor de nog niet vorm gekregen kracht in de scheppingskracht.

de bron van mijn kracht

Waar ligt toch de bron van mijn kracht? Ontspringt ze in mijn reptielenbrein dat mij met het genotshormoon dopamine verleidt om te overleven, mijn grenzen te verleggen? Of ligt ze in mijn zoogdierenbrein dat mij met het knuffelhormoon oxytocine verleidt om mezelf aan anderen te hechten, mijn leven met hen te delen? Of ligt de bron in mijn rationele brein waar ik met mijn vrije wil de krachten van het reptielenbrein en zoogdierenbrein samensmeedt tot een nieuwe kracht? Of ben ik via mijn brein aangesloten op een kosmische energie die mijn brein gebruikt om zichzelf te manifesteren?

jaloers

Ik besefte zojuist dat ik jaloers ben op mensen die over een onbegrensde hoeveelheid energie en succes lijken te beschikken. Ik merk dat ik me met hen vergelijk. Terwijl ik hierover nadenk besef ik dat het belachelijk is om mezelf met anderen te vergelijken. Mijn geluk is niet afhankelijk van anderen of van de hoeveelheid succes en energie waarover ik beschik. De vraag of ik gelukkig ben wordt bepaald door de vraag of ik geluk kan vinden in het kleine en enkelvoudige, in dat wat van zichzelf al groot en meervoudig is.

Zie ook: bezoekersaantallen

 

verborgen achter ..

Verborgen achter behoeften schuilen gevoelens. Wanneer je dichter bij je persoonlijke kracht wilt komen dan zul je jezelf van deze regel bewust moeten worden. Stel jezelf daarvoor vragen als: Welk gevoel gaat schuil achter mijn behoefte aan troost? Besef dat wanneer gevoelens lange tijd verborgen hebben gezeten achter een behoefte dat het dan enige tijd kan duren voordat je ze ontdekt. Hou vol. Ontleed je behoefte en zie je gevoelens onbevangen onder ogen en in de ogen. Blijf er naar kijken en zie hoe ze oplossen en hoe je energie begint te stromen.

Zie ook:
fetisjisten
het fort
conflicten

 

slim gevoel

De vrije energie waarover ik beschik concretiseert zich in mijn gevoelens. Deze gevoelens zijn verbonden met de wereld om mij heen. Zo is mijn woede verbonden met situaties die ik eerder heb meegemaakt. Wanneer ik opnieuw in zo’n situatie beland leeft de woede weer op. Zodra ik mijn aandacht op mijn woede richt trekt ze zich schielijk terug. Het is alsof ze haar werk het liefst in het donker doet. De intelligentie van mijn woede om aan mijn aandacht te ontsnappen groeit wanneer ik eraan toegeef. Zodra ik haar signalen herken en erin slaag om er niet-reactief naar te kijken verdwijnt ze en blijk ik middenin de vrije energie te staan.

 

een open geest

Het is zo gemakkelijk gezegd ‘Je dient met een open geest in het leven te staan.’ Maar wat is een open geest? Neemt iemand met een open geest blind aan wat een ander zegt? Laat iemand met een open geest alles met zichzelf gebeuren? Waarschijnlijk zul je net als ik hier ontkennend op antwoorden. Daarmee weten we echter nog niet wat een open geest is. Wanneer ik er langer bij stil sta kom ik tot de volgende conclusie. Een open geest is geen eenrichtingsverkeer. In een open geest stroomt de energie even gemakkelijk van binnen naar buiten als van buiten naar binnen. Iemand met een open geest geeft of neemt niet maar geeft en neemt in het besef dat beide krachten in begrip en mededogen met elkaar zijn verbonden.

 

vastgeroeste natuurkunde

Alles beweegt en verandert. Mijn lichaam van nu is een ander lichaam dan dat van enkele minuten geleden. Er zijn cellen dood gegaan en er zijn nieuwe cellen gevormd. Ook de verbindingen in mijn hersenen zijn niet meer dezelfde. Er zijn nieuwe verbindingen ontstaan die het mogelijk maken dat ik dit schrijf. Ondanks deze voortdurende veranderingen in de natuur gaat de natuurkunde er vanuit dat de wetmatigheden die ze heeft ontdekt constant zijn. Zo gaat ze er bijvoorbeeld vanuit dat de energie, gevangen in ruimte en tijd, een constante is. Maar wat gebeurt er met deze energie wanneer de zwaartekracht toeneemt en materie en licht doet verdwijnen in een zwart gat? Zwarte gaten waarvan zelfs Einstein meende dat ze niet konden bestaan maar waarvan intussen is bewezen dat ze wel bestaan. Verdwijnt de energie werkelijk in een zwart gat of transformeert ze slechts tot iets dat aan andere wetten onderhevig is en dat wij met onze op ruimte en tijd gebaseerde denken niet kunnen bevatten? Alleen wanneer natuurkundigen dit denken weten los te laten krijgen ze inzicht in de natuur en in de veranderlijkheid van haar wetten.

 

archetypen

Stel dat het waar is dat je energie wordt gekleurd door je emoties en gedachten, dat deze in de loop van de eeuwen worden versterkt of gedempt door anderen en dat ze opgaan in archetypische beelden binnen het collectieve onbewuste. In personificaties van goed en kwaad, god en satan. Wanneer de hypothese waar is, moet je deze beelden dan versterken of dempen? Of dien je er geen aandacht aan te besteden en ze los te laten?

Zie ook:
Pseudowetenschap?
Is er leven na de dood?
de schepper van god