Categoriearchief: passie

De begrippen passie, hartstocht, onderbuikgevoel en oerkracht hebben allemaal een fysieke component, daarom worden ze hier in één subcategorie samengebracht.

vreemdgangers

Ik begrijp sommige vreemdgangers wel, degenen die vreemdgaan omdat ze een gebrek aan intimiteit of hartstocht ervaren. Het leven gedijt het best in de wisselwerking tussen consolideren en exploreren, tussen intimiteit en hartstocht. Wanneer een van deze krachten ontbreekt, ben je bereid het gemis elders te zoeken. Bij iemand met wie je beide aspecten ervaart, het intieme vertrouwde gevoel van liefde doorspekt met hartstocht en avontuur.

Zie ook:
dubbelleven
player
stilstaan en verdergaan
verstikkende relaties

innerlijk vuur

Degenen die aan een burn-out lijden, zijn vaak personen met een krachtig innerlijk vuur. Om te kunnen vaststellen wat daarmee mis gaat, moeten we naar het begrip opgebrand kijken. Brandstof heeft zuurstof nodig om te kunnen branden. Je innerlijk vuur heeft maatschappelijke waardering of praktische resultaten nodig om te kunnen branden. Wanneer er geen wisselwerking is tussen de energie die je in iets of iemand stopt en de energie die je terugkrijgt, dooft je innerlijk vuur. Je voelt je opgebrand, uitgeblust.

 

betekenis seksualiteit

Wanneer je op zoek gaat naar de betekenis van seksualiteit dan verzand je al snel in algemene definities als: alles wat het geslachtsverkeer betreft, belangrijk voor de voortplanting, bevestiging en onderhoud van een relatie, lichamelijke handelingen die gepaard gaan met lust en opwinding. Definities als deze zeggen iets over seksualiteit maar raken niet de diepere betekenis. Laat ik proberen aan te geven wat seksualiteit voor mij betekent. Gedurende het seksuele proces ervaar ik wat het betekent om middenin mijn kracht te staan en mezelf weg te schenken. In het overvloeien van mijn kracht in die van mijn vrouw ervaar ik niet alleen intense liefde, genot en troost maar ook een intiem, ontspannen en diep gevoel van overgave en verbondenheid, het besef dat ik haar ben en dat zij mij is.

Zie ook: Wat is het nut van seks?

 

het enige dat ik weet ..

Ondanks al mijn vragen en antwoorden weet ik niet wat de oerknal in beweging heeft gezet of hoe vervolgens helium en waterstof zijn ontstaan en hoe daarin complexe en levende verbindingen ontstonden die zichzelf konden voortplanten. Stel dat het ontstaan van de eerste gassen toeval was. Hoe kan toeval dan tot zo’n samenhangend geheel als het menselijk lichaam hebben geleid? Ook verbaas ik me nog altijd over de cyclus van leven en dood en over de betrekkelijkheid van het mooie en goede in de wereld. Terwijl ik dit schrijf besef ik: Het enige dat ik weet is dat ik niets weet.

Zie ook:
‘Het enige dat ik weet is dat ik niets weet.’
Is god een algoritme?
oerkracht
toeval of niet

 

Wat drijft mij voort?

De vraag blijft terugkomen: Wat drijft mij voort? Is het mijn voortplantingsdrift, mijn overlevingsdrang  of is het misschien de oerknal die in mij voortraast? Stel dat het de oerknal is, wat heeft deze dan in beweging gezet? Ik besef dat ik niet verder kom met deze vraag. Formuleer ik de vraag misschien verkeerd? Moet ik het woord ‘wat’ in ‘Wat drijft mij voort?’ loslaten? Bestaat er geen oorzaak en gevolg? Zijn oorzaak en gevolg slechts axioma’s zonder welke mijn denken niet kan functioneren? Waarom laat ik trouwens de hele vraag niet los? Ik glimlach terwijl ik in de spiegel van de ziel kijk en voel de rust van wat was, is en zal zijn.

Zie ook:
Waar komt mijn drive vandaan?
oerkracht

 

verwoestende energie

Je energie moet stromen, doet ze dat niet dan wordt het een bom die vroeg of laat ontploft. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor je energie niet meer stroomt. Zo kan ze opgesloten raken in dogma’s, dilemma’s of in een halsstarrige houding. Wanneer dit gebeurt gaat je energie broeien totdat ze explodeert of implodeert. In dat laatste geval vernietigt ze je rust en zelfbewustzijn. Dit is overigens niet altijd negatief. Er komt op dat moment namelijk ook een einde aan het proces waarin de energie samenbalt en je het zicht ontneemt op wat zich niet laat beteugelen.

 

Wat is het nut van seks?

Het meest eenvoudige antwoord dat je op de vraag ‘Wat is het nut van seks?’ kunt geven is voortplanting. Dit antwoord dekt echter niet alle betekenissen die het voor een mens kan hebben. Hier in willekeurige volgorde de resultaten van een kleine inventarisatie: Seks is een andere manier van zeggen: ik hou van je. Seks brengt je in direct contact met je instincten. Seks biedt genot en troost. Seks helpt je om je fysieke en geestelijke kracht te hervinden. Seks is ontspannend. Seks is plezier voor twee. Seks is relatie bevestigend, versterkend en herstellend. Seks helpt je om jezelf beter te leren kennen. Ben je meer dominant of onderdanig, initiatief nemend of afwachtend, ongecontroleerd of beheerst? En tot slot: Door seks leer je wat hartstocht, tederheid, overgave en loslaten voor je kunnen betekenen.

Zie ook: betekenis seksualiteit