Categoriearchief: 2017

Alle columns gepubliceerd in 2017 op ‘zoeken vinden loslaten’. Het spiritueel blog met honderden inspirerende teksten over diverse onderwerpen.

tijdloze liefde

Hoe oud ze ook worden, ik blijf het kind in mijn kinderen zien. Dit betekent niet dat ik geen oog heb voor hun ontwikkeling. Ik zie behalve hun ontwikkeling en de plaats die ze in de wereld innemen ook het onbeschreven blad dat ze zijn. De onbegrensde zuiverheid die zich vermengt met het leven en met de wereld om hen heen. Liefde kent geen grens, geen begin of einde. Ondanks dat mijn vrouw en ik ouder worden en ondanks alle verwikkelingen met het leven zie ik nog altijd het zachte, vrolijke, zorgzame en betrokken meisje in haar. Het zijn gevoelens en beelden als deze waardoor ik het tijdloze karakter van de liefde ervaar.

 

voltooid leven

Waarom zoek ik geen andere baan? Waarom ben ik nog altijd bij dezelfde vrouw? Twee vragen die je jezelf zou moeten stellen om te voorkomen dat je leven in een dodelijke sleur belandt. Vragen waar de meeste mensen wel begrip voor hebben. Minder begrip is er voor de volgende vraag: ‘Mijn leven is voltooid, waarom zou ik er dan nog mee doorgaan? Met name christenen reageren hier afwijzend op. Zij geloven dat het leven een goddelijk geschenk is dat je niet mag afwijzen door het op eigen initiatief te beëindigen. Zelf heb ik een dergelijk geloof niet. Ik kan me goed voorstellen dat ik op een bepaald moment klaar ben met leven. Dat het leven mij niets meer te bieden heeft. Stel dat ik op dat moment ook het leven niets meer te bieden heb, waarom zou ik dan niet mogen beslissen dat mijn leven voltooid is? Dat ik klaar ben met leven, klaar voor iets anders of voor het niets. Was het trouwens niet Christus zelf die koos voor een dood waaraan hij gemakkelijk had kunnen ontsnappen? Zijn persoonlijke dood waarmee hij niet alleen ruimte gaf aan zijn goddelijke aard maar ook ruimte schiep voor anderen?

Zie ook: eindeloze beweging

 

spinnenweb

Ik voel me als een spin in een spinnenweb. De draden van mijn gedachten en gevoelens vormen een vangnet voor de gebeurtenissen in de wereld. Als een spin observeer ik wat in mijn web terecht komt. Observerend blijf ik middenin mijn web zitten ook al stormt het en ook al dreigt het web te scheuren. Ik zit liever tijdens de storm in mijn onbeweeglijke binnenste en reageer van daaruit op wat er gebeurt dan dat ik me verstop in een donkere hoek ver verwijderd van mezelf en van de gebeurtenissen om me heen.

Zie ook:
Job
mijn werkelijkheid

 

imprisonment

We sluiten onszelf op in een gevangenis waarvan we de muren steeds dikker maken door ons te verliezen in droombeelden en tijd dodende activiteiten. Wil je jezelf bevrijden? Word je dan bewust van wat je doet en leer er met tederheid naar te kijken en erom te glimlachen. Wanneer je hierin slaagt ontdek je niet alleen de diepere betekenis van het begrip imprisonment maar ook van empowerment.

 

intellectuele elite

Je hebt een bepaalde mate van intelligentie nodig om in de wereld te kunnen functioneren. Zonder intelligentie zou je allerlei noodzakelijke werkzaamheden niet kunnen opzetten en uitvoeren. Helaas heeft intelligentie ook nadelen. Een van de nadelen is de ivoren toren waar veel slimmeriken zich in terugtrekken. Zoals er kunstenaars zijn die zich als een monnik opsluiten in een eigen wereld zo zijn er ook slimmeriken die zich opsluiten in een wereld waar intellectueel alles mogelijk lijkt. Slim als ze zijn verfijnen ze hier hun ideeën totdat deze onbegrijpelijk worden voor intellectueel minder bedeelden. Vervolgens zijn ze verongelijkt wanneer deze hen niet begrijpen. Zelf begrijpen ze niet dat populisten de communicatieve leegte die ze laten vallen zullen vullen met kretologie en nepnieuws.

 

een wet van Meden en Perzen

Waarom leiden volksopstanden in landen als Turkije, Venezuela, Egypte en Syrië tot armoede en dictatuur? Zijn de hebzucht en machtshonger die bij een revolutie vrijkomen zo groot dat ze per definitie de wet die dit zou moeten beteugelen buiten spel zetten? Hoe vaak wordt in landen waar politieke omwentelingen plaats vinden de wet wel niet verkracht en vernietigd om het geweld en de corruptie van nieuwe machthebbers te rechtvaardigen? Waarom is niet overal de wet van Meden en Perzen van toepassing? Het gegeven dat een wet onveranderbaar en onherroepelijk dient te zijn zoals de wetten van de Meden en Perzen rond 500 v. Chr. Wetten waar zelfs de Medische koningen zich aan dienden te houden. Is mijn verlangen naar een wet van Meden en Perzen trouwens wel realistisch? Zijn immers ook hun wetten niet weggespoeld in een vloedgolf van opstanden?

 

mensen kijken

Ik heb in mijn werk veel mensen geobserveerd, hun persoonlijkheid vastgesteld en hen vervolgens een spiegel voorgehouden. Dit werk heb ik na mijn pensionering losgelaten. Ik observeer nog wel mensen maar houd hen geen spiegel meer voor. Al observerend zie ik hoe iemands leven wordt gevormd door zijn talenten en omgeving en hoe de rode draad van zijn leven zich ontrolt. Wanneer ik dit zie glimlach ik om de betrekkelijkheid ervan. Betrekkelijk in de betekenis van ‘in verband staande met’. Iemands persoonlijke waarde binnen de context van de waarden van zijn omgeving en van het leven zelf. Zodra ik deze betrekkelijkheid zie welt er begrip en mededogen in me op en houd ik mijn mond.

Zie ook: schikgodinnen