Categorie: 2016

Alle spirituele columns van de schrijver Willem Razenberg gepubliceerd in 2016 op het spiritueel blog ‘zoeken vinden loslaten’

als ik god was

Hoe vaak wordt er niet gezegd: Als ik god was dan zorgde ik dat er geen oorlog meer was. Hoe mooi dit verlangen ook is, wanneer ik god was zou ik hier niet voor kiezen. Het zou het bestaansrecht van het mooie en het goede onderuit halen. Het leven bestaat uit het goede én het kwade. Ik zou iets anders doen. Ik zou zorgen dat de mens vaker kritisch naar zichzelf zou kijken. Door zelfreflectie en zelfkritiek leer je wat de waarde is van goed en kwaad. Krijg je inzicht in wat goed en kwaad overtreft.

Zie ook:
god moet wel hartstikke gek zijn
culturele erfenis

over de top

‘Neem de verantwoordelijkheid voor je leven in eigen hand en wacht niet op anderen.’ In de afgelopen decennia hebben we deze wijsheid wereldwijd toegepast in de economie. Helaas zonder de uitvoering te toetsen aan de volgende criteria: Controleer zelfreflecterend of het succes waar je naar streeft niet ten koste gaat van anderen en of je inspanningen behalve dat ze positief zijn voor je eigen ontwikkeling ook positief zijn voor je omgeving. Doordat we hier onvoldoende oog voor hebben gehad is de economie doorgeslagen in zelfverrijking waardoor grote groepen mensen hun vertrouwen erin hebben verloren.

denken en geloven

Volgens onderzoekers van Case Western University en British Columbia wordt je vermogen om te geloven verzwakt door je analytisch denken en wordt het versterkt door je empathie. Dit geldt misschien voor de wetenschap en voor de godsdienst maar niet voor de rede en de spiritualiteit. In de wetenschap doe je aannames en toets je deze met je analytisch denken. Om te kunnen geloven dien je precies het tegenovergestelde te doen. Je dient jezelf in te kunnen leven in bepaalde aannames en jezelf er blind aan over te geven zonder ze analytisch te toetsen. Waar wetenschap en godsdienst tegenover elkaar staan, liggen rede en spiritualiteit in elkaars verlengde. Doel van de rede is om vragenderwijs door te dringen in de kern van het bestaan met vragen als: Wie ben ik? Wat ben ik? Waarom leef ik? Op het moment dat je de kern raakt neemt de spirituele ervaring het van je over. Een ervaring waar geen analytische gedachten en empathische gevoelens voor bestaan.

Zie ook:
Wat ben ik?
Wie ben ik?
religie of hedonisme
de drie d’s
vertrouwen
existentie en essentie

identiteitscrisis

We hebben in het westen onze sociale identiteit verloren, het zelfbewustzijn dat ligt opgesloten in de normen en waarden van een cultuur. De afgelopen decennia hebben we dit verlies gecompenseerd met een economische identiteit maar ook die begint af te kalven. Dit maakt ons onzeker. Door deze onzekerheid zoeken we ons heil nu in een identiteit die is gebaseerd op tradities, isolationisme en macht. Dit brengt het risico met zich mee dat we in een spiraal van geweld terecht komen. Wanneer we ons hier niet in willen laten meeslepen dan zullen we opnieuw op zoek moeten gaan naar de verlichte gedachten en gevoelens die voortkomen uit zelfreflectie en zelfkritiek.

Zie ook:
identiteit
cultuur relativisme

ik ben jij

Ik betrapte mezelf er zojuist op dat ik gefocust was op de verschillen tussen mij en een van mijn kennissen. Ik raakte gespannen. Spanning die na zelfonderzoek ingebed bleek te zijn in jaloezie, aversie en me buitengesloten voelen. Op hetzelfde moment dat ik dit herkende en erkende besefte ik dat er geen verschil is tussen mij en de ander, ik ben jij en jij bent mij.

Zie ook: ik of jij

klimaatverandering

We kunnen eindeloos blijven bakkeleien over wat het proces in gang heeft gezet maar feit is dat het klimaat verandert. We zullen daar niet alleen praktisch mee om moeten leren gaan maar ook geestelijk. We zullen het feit moeten accepteren dat de wereld verandert. We zullen zelfs moeten accepteren dat de wereld zoals we die kennen ooit zal eindigen. Dit betekent niet het einde van het leven. Het leven zal zich blijven manifesteren, hier of op een andere planeet. Misschien opent dit zelfs wel een deur naar iets anders, iets nieuws. Er moet immers vaak eerst een deur dichtgaan voordat een andere zich opent.

Zie ook:
Ten onder aan ons succes?
het einde der tijden
teleurgesteld in de mens

Ten onder aan ons succes?

Volgens de wetenschap zijn de dinosaurussen uitgestorven door een plotselinge klimaatverandering. Ook nu verandert het klimaat. Ook deze keer gaat het snel. Nu als gevolg van ons succes. Door de industrialisatie leven we met bijna 7 miljard mensen op de aarde. We betalen hier een hoge prijs voor. De bodemschatten raken uitgeput, de aarde raakt vervuild en grote groepen mensen leven in armoede en ontvluchten hun traditionele woongebieden. Als we deze veranderingen willen overleven dan zullen alleen wetenschap en techniek ons niet verder helpen. We zullen harde afspraken moeten maken over het bestrijden van armoede en over het duurzaam omgaan met de aarde. Dat is in deze tijd van politieke onrust een hele kunst. We kunnen namelijk fantastische gevoelens met elkaar delen en misschien zelfs gezamenlijk iets afspreken maar wanneer we de politici niet vertrouwen die er wetten van moeten maken dan wordt iedere wet een wegwerpzakdoek waarin we onze neus snuiten.

Zie ook:
klimaatverandering
het einde der tijden
teleurgesteld in de mens