Categorie: 2015

Alle spirituele columns van de schrijver Willem Razenberg, gepubliceerd in 2015 op: weblog spiritualiteit – zoeken vinden loslaten.

vrij zijn en vrij blijven

Dit jaar was een jaar waarin ik besefte hoe bijzonder onze vrijheid is. Wij zijn er in de afgelopen zeventig jaar zo aan gewend geraakt dat we soms vergeten om haar te beschermen en te voeden. Mijn wens voor het komende jaar is dan ook dat we massaal door middel van het vrije woord uiting geven aan de vrijheid door ons uit te spreken tegen terrorisme. Niet door haat te zaaien maar door de kracht van de rede maximaal te gebruiken.

eindloon, middelloon of ..

Je pensioen kan gebaseerd zijn op je laatstverdiende loon of op het gemiddelde loon van een aantal jaren. De vraag die me bezighoudt is: Geldt dit ook voor je spirituele bewustzijn? Is je spirituele bewustzijn op het moment van overlijden bepalend voor een leven na de dood of wordt dit bepaald door je gemiddelde bewustzijn tijdens je leven? Hindoes en boeddhisten kiezen voor de gemiddelde optie, je karma. Christenen en moslims kiezen voor een combinatie van de twee mogelijkheden. Door zich te bekeren voorkomen ze dat ze na hun dood worden gestraft voor wat ze tijdens het leven fout hebben gedaan. Wanneer ik wat langer stil sta bij het onderwerp blijkt er nog een ander antwoord te zijn. Tussen alle beslommeringen van het leven door ervaar ik momenten van spiritueel bewustzijn. Momenten waarop ik de ene betekenis in de andere zie, als kralen aan een ketting van mededogen. Deze momenten zijn tijdloos en niet afhankelijk van wie je bent of wat je doet, zelfs niet van de dood.

zo gij niet wordt als kinderen

Een van de bijbelse uitspraken waar spirituele zoekers zich soms op beroepen is: Zo gij niet wordt als kinderen zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. Aan welke kwaliteit van kinderen denken ze wanneer ze dit zeggen? Denken ze aan het onvoorwaardelijke vertrouwen van kinderen in hun ouders, aan het feit dat kinderen meer gericht zijn op het gevoel dan op de rede of aan het feit dat kinderen openstaan voor het magische, het geloof in kabouters en elfjes? Door zich dit niet af te vragen gaan spirituele zoekers er blind vanuit dat het spirituele verbonden is met de magie van het paranormale en het geloof in een spiritueel leider die als een ouder over alle antwoorden lijkt te beschikken.

Zie ook: verwondering

kind van ..

Misschien heb je ook al eens over iemand gezegd ‘Hij is een kind van deze tijd.’ We hebben allemaal kenmerken van de tijd waarin we leven. Vooral je kinderjaren zijn daarin bepalend. Zo ben ik een kind dat is opgegroeid tussen 1950 en 1980. Waarschijnlijk stamt mijn belangstelling voor spiritualiteit voor een deel uit deze tijd. Dit roept enkele vragen bij me op: Is spiritualiteit misschien een tijdelijk verschijnsel dat ontstaat en wordt gevoed door de tijdgeest? Wat voor mens zal er nog door de tijdgeest worden gecreëerd? Verandert met deze nieuwe mens ook het mens-zijn of blijft het ‘zijn’ in het menszijn hetzelfde en verandert alleen de mens?

Zie ook:
tijdgeest
morele pijler

horror vacui

Een interessante vraag: Welke onderwerpen doen me huiveren maar zoek ik toch op? Ik merk dat ik de neiging heb om weg te kijken wanneer ik in een film zie hoe partners elkaar bedriegen met een ander. Het onderwerp interesseert me echter ook wel weer zodanig dat ik meerdere afleveringen van het reality programma Cheaters heb gezien. Waar komt mijn fascinatie toch vandaan? Er is geen enkele aanleiding om te denken dat ik in mijn relatie iets dergelijks mag verwachten. Aangezien daar het antwoord niet ligt kijk ik dieper in mezelf en kom tot de conclusie dat ik bang ben voor de leegte. De leegte die zou kunnen ontstaan wanneer mijn relatie zou eindigen. De angst voor de leegte werd door de Romeinen de ‘horror vacui’ genoemd. Geconfronteerd met de leegte proberen we haar te vullen met gedachten en gevoelens. In mijn geval probeer ik grip te krijgen op de leegte door me in het onderwerp bedrog te verdiepen. Ik glimlach, laat mijn angst los en zie hoe ik de regisseur ben van mijn eigen horrorfilm.

Zie ook:
true crime
dubbelleven
filmgeweld
uitvoerders
primaire emotie
het niet-iets zijn

spiritueel feestje

Het feit dat we belangrijke gebeurtenissen in het leven vieren met een feestje leidt tot een misverstand rondom spiritualiteit. We denken namelijk dat de spirituele beleving ook gepaard zal gaan met feestelijke gevoelens. Dit is een illusie. De spirituele beleving is niet automatisch en exclusief verbonden met feestelijke gevoelens. Je kunt het ieder moment ervaren, ook op niet-feestelijke momenten, bijvoorbeeld wanneer je fysiek of geestelijk lijdt.

Dit was de vijfde van acht geselecteerde columns in de categorie ‘spiritualiteit’.
1. spiritualiteit
2. Wat is spiritualiteit?
3. Wat is spiritualiteit voor mij?
4. spirituele wereld
5. spiritueel feestje
6. ik zoek een spirituele man
7. toegepaste spiritualiteit
8. wetenschap en spiritualiteit

religie of hedonisme

Waarom leef ik? Leef ik om af te zien van genot hopende op een ongewisse beloning in een leven na de dood of leef ik om mijn fysieke en geestelijke lusten te bevredigen? In de jaren zestig van de vorige eeuw richtten we ons vooral op het bevredigen van de fysieke lusten in wat de consumptiemaatschappij werd genoemd. In de jaren zeventig kwamen daar de geestelijke lusten bij, soms ondersteund door drugs. Op dit moment hebben we psychofarmaca waarmee we direct geluk kopen en over enige tijd genetische technologieën waarmee we onze lusten zullen bevredigen. Als reactie op dit hedonistisch antwoord is er een religieus fundamentalisme ontstaan dat zich hiertegen afzet. Is dit onze toekomst, een eindeloze afwisseling van religie en hedonisme of is er nog een derde antwoord? Leven we misschien om spiritueel bewustzijn en duurzaam genieten op elkaar af te stemmen?

Zie ook:
denken en geloven
streven naar vrijheid