Categorie: 2014

Alle spirituele columns van de schrijver Willem Razenberg, gepubliceerd in 2014 op: weblog spiritualiteit – zoeken vinden loslaten.

beloning voor goed gedrag

Een van de grote spirituele misverstanden is dat verlichting de beloning is voor goed gedrag. We denken dat maatschappelijke regels als: “voor wat, hoort wat” en “eigen schuld, dikke bult”, ook gelden voor het ervaren van verlichting. Verlichting kent echter geen oorzakelijk verband. Dit betekent niet dat bepaalde vormen van gedrag de verlichting niet in de weg kunnen staan. Alle gedachten, gevoelens en gedrag waarmee je jezelf afsluit voor het leven hebben dit effect. Ieder moment dat je denkt dat je hét weet sluit je jezelf af voor de verlichting. Dit lijkt op het jezelf afsluiten voor maatschappelijke veranderingen waardoor je een buitenstaander wordt. Toch is er een verschil met verlichting. Op het moment dat je verlicht bent besef je dat je nooit buiten de verlichting hebt gestaan. Dat deze zelfs besloten lag in het moment dat je ervan afgesloten leek te zijn.

Zie ook:
erkenning van goed gedrag
beloning en straf

eenwording

In een relatie groei je steeds meer naar elkaar toe. In het begin word je hierbij vooral gevoed door je hormonen, later door gezamenlijke doelen ‘huisje, boompje, beestje’. De eenwording die hierdoor ontstaat laat zich teruglezen in allerlei kleine dingen, van hetzelfde merk fietsen tot de opvattingen die je met elkaar deelt. Nadat de gemeenschappelijke doelen zijn gerealiseerd blijven sommige partners steken in deze fase en worden eenheidsdenkers, eenheidsworsten. Anderen gaan onafhankelijk van elkaar op zoek naar eenwording met het leven zelf. Zij ontdekken dat de activiteiten die ze beiden ontplooien misschien dan wel verschillend zijn maar uiteindelijk tot hetzelfde besef van één zijn leiden.

gevoelsonderzoek

Ik onderzoek regelmatig mijn gevoelens. Wat voedt ze, waar komen ze vandaan? Mijn zoektocht begint meestal bij de fysieke uitdrukking van een gevoel. Door mijn lichamelijke reactie te observeren lost het gevoel op en krijg ik inzichten die verder reiken dan mijn dagelijkse gedachten en gevoelens. Deze inzichten eindigen vervolgens soms met waar de zoektocht mee begon: een fysieke ervaring. Een gevoel van opwinding. Nu eens vindt dit een uitweg in de dingen die ik doe, dan weer verstart het. Het gevoel wordt dan een ijsschots in de stroom van leven die met verstilde aandacht moet worden ontdooid voordat ze mijn bewustzijn verstikt.

Zie ook: alles stroomt

allemaal gewoon mensen

Waar ik ook kom, ik zie hoe mensen eenzelfde soort leven leiden. Ze worden geboren, maken zich druk en gaan dood. Vieren hun feesten en hebben verdriet. Wat maakt iemands leven bijzonder? Zijn het de kleine verschillen of is je hele leven niet bijzonder? Is het eigenlijk heel gewoon en is het enige bijzondere dat je er soms het gewone van inziet?

Zie ook:
gewoon
bijzonder

je bent al verlicht

Moet een mens intensief mediteren om verlicht te raken? Nee. Ieder mens is al verlicht. De meeste mensen kunnen er echter niets mee omdat ze gehecht zijn aan gedachten, gevoelens en gedrag. Dit verduistert het licht. Door je gehechtheid los te laten raak je verlicht. Een voorbeeld: Stel, je bent geconcentreerd bezig een vraagstuk op te lossen. Het lukt niet. Je laat het los, je gaat even iets anders doen, je komt terug en plotseling zie je het antwoord. Deze flits van verlichting wordt sterker wanneer je ook de antwoorden die je vindt loslaat. De verlichting overvalt je dan als een gevoel van intense vreugde, van één zijn en diep inzicht.

positief

Ik heb moeite met negatieve mensen. Met mensen die een voorkeur lijken te hebben voor het woordje nee. Negatief komt van het Latijnse negare: nee zeggen, ontkennen, weigeren. Daartegenover staat het woord positief. Dit woord stamt van het Latijnse ponere, plaatsen. Voor mij betekent positief zijn: jezelf met een open geest midden in het leven plaatsen. Terwijl ik dit zeg vraag ik me af of ik zelf wel positief ben. Waarom zeg ik anders dat ik moeite heb met negatieve mensen? Waarom stel ik me niet voor hen open?

dood spoor

Wij draven maar door. Volgen uitgesleten sporen van generaties voor ons en sporen die zijn ontstaan tijdens ons eigen leven. Uit gemakzucht, hebzucht, genotsdrang en machtswellust trekken we diepe sporen in onze gedachten, gevoelens en gedrag. Geven onszelf niet de tijd voor zelfreflectie en zelfkritiek. Staan alleen open voor mensen die bevestigen dat we op het goede spoor zitten. Rechtvaardigen ons met gedachten als: Zo ben ik nu eenmaal en je kunt jezelf toch niet veranderen. Zijn verbaasd en verontwaardigd wanneer het spoor dat we volgen een dood spoor blijkt te zijn.

Zie ook: ik ben die ik ben